Ẩn actived plugins trong WordPress Dashboard

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Ẩn actived plugins trong WordPress Dashboard

Ẩn menu plugins trong wordpress admin là cách bạn không cấp phép người dùng có thể tắt/deactive plugin làm ảnh hưởng đến website. Trong trường hợp này bạn cũng có thể lý giải cho khách hàng của mình về những plugin quan trọng và chưa được deactive, hoặc bạn cũng có thể ẩn menu cài đặt plugins trong phần quản trị do đó người dùng không thể deactive nó.

Đưới đây là đoạn code sẽ thi hành công việc ẩn plugin từ trang cài đặt plugins, một khi plugin đã kích hoạt. Ví dụ , plugin “WordPress SEO by Yoast” đã được kích hoạt trước đó và bạn muốn user không thể nhìn thấy plugin này trong phần quản lý plugins ( Dashboard > > Plugins > > Installed Plugins ) từ đấy họ không có cách nào tắt plugin của bạn đi.

Bạn chép đoạn code này vào file functions.php trong thư mục theme hiện tại.

 add_filter( 'all_plughide_plughello.php')) { unset( $plugins['hello.php'] ); } // Hide disqus plugin if(is_plugin_active('disqus-comment-system/disqus.php')) { unset( $plugins['disqus-comment-system/disqus.php'] ); } return $plugins; }  

Đoạn code trên sẽ ẩn plugin ‘Hello Dolly’ và ‘Disqus comment system‘. Tương tự bạn cũng đều có thể deactive plugin WordPress SEO by Yoast và Akismet bằng đoạn code dưới đây:

 add_filter( 'all_plughide_plugwordpress-seo/wp-seo.php')) { unset( $plugins['wordpress-seo/wp-seo.php'] ); } // Hide Akismet Plugin if(is_plugin_active('akismet/akismet.php')) { unset( $plugins['akismet/akismet.php'] ); } return $plugins; }  

Chúc bạn thành công!

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng đều có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Ẩn actived plugins trong WordPress Dashboard được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang