Bỏ/tắt đăng ký người dùng trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Bỏ/tắt đăng ký người dùng trong WordPress

Bạn không thích cho người dùng đăng ký trên website của bạn? nếu website không thi hành các giao dịch bởi người sử dụng hay không quản lý nhiều người sáng tác trên blog, bạn có thể nên coi xét vô hiệu hóa chức năng đăng lý người sử dụng trong WordPress.

Bạn cũng có thể có thể dễ dàng vô hiệu hóa tính năng này trong WordPress, và không yêu cầu cài đặt thêm plugins.

Làm sao tắt form đăng ký người dùng?

Để loại bỏ form đăng ký người dùng trong WordPress, hãy đăng nhập vào website của bạn và truy cập trang Cài đặt chung.

Tại trang này, tìm tùy chọn “Membership” & bỏ chọn “Anyone can register”.
tắt đăng ký người dùng

Sau đó nhấn Lưu lại. Khi truy cập vào trang đăng ký bạn sẽ thu được thông báo không tồn tại. Các URL cho phép đăng ký user cũng bị vô hiệu hóa đồng thời.

Mặc định, WordPress sẽ hiển thị liên kết đăng ký trên trang đăng nhập www.yourdomain.com/mylogin.php . TUy nhiên, bây giờ người sử dụng sẽ còn thấy nó. Nếu bạn/hacker biết URL đăng ký của mã nguồn WordPress và gắng gượng thử truy cập trang này, họ sẽ nhận được thông báo lỗi như sau.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ngăn chặn người dùng đăng ký trên website bằng phương pháp thêm rule vào file .htaccess để tránh những cuộc tấn công trên mạng. Mã sau sẽ hiển thị lỗi 403 khi người sử dụng truy cập vào trang đăng ký của WordPress.

    RewriteEngine On RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*(wp-login.php?action=register).* [NC] RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]     

Một cách khác, nếu bạn nào đã quen sử dụng WordPress hay bạn là lập trình viên WordPress thì cách sau có thể chặn người dùng đăng ký bằng phương pháp sử dụng WordPress API, thêm đoạn sau vào tệp functions.php

 add_action( 'login_init', function () { add_action( 'pre_option_users_can_register', '__return_null' ); } );  

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng đều có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Bỏ/tắt đăng ký người dùng trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang