Cách Chèn quảng cáo vào nội dung bài viết trong wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Cách Chèn quảng cáo vào nội dung bài viết trong wordpress

Bạn đã từng nhìn thấy blogs được chèn quảng cáo vào nội dung bài viết? Quảng cáo xuất hiện ở đầu đoạn hoặc ở đoạn thứ 2. Những bạn mới chơi adsence và họ blog với lượng truy cập nhiều muốn chèn quảng cáo vào trong bài viết họ thường gặp khó khăn.

Có nhiều cách để làm điều này, chèn trực tiếp trong khi viết bài là cách dễ nhất. Tuy nhiên đó không cần là ý kiến hay. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách chèn quảng cáo vào nội dung bài viết ở đầu đoạn hoặc đoạn chỉ định hoặc cũng có thể chèn vào mỗi đoạn thẻ

theo ý muốn.

Đặt địa thế quảng cáo

Trước tiên, chúng ta giải quyết vấn đề quản lý code quảng cáo. Có thể đặt trực diện code quảng cáo, với phương pháp này nếu bạn muốn sửa lại hoặc thay thế code quảng cáo thì không linh hoạt chút nào vì phải chỉnh sửa lại code. Mình khuyến khích bạn sử dụng plugin quản lý quảng cáo.

Bạn cũng có thể tải và kích hoạt plugin Insert Post Ads. Sau khi kích hoạt, vào menu Post Adverts để tạo và quản lý quảng cáo.

Để thêm quảng cáo, nhấn vào Post Advert > Add New . Điền tên quảng cáo, nhập nội dung quảng cáo và chọn lựa đoạn bạn muốn hiển thị quảng cáo ở sau nó. Nhấn publish để lưu quảng cáo.

chèn quảng cáo vào nội dung bài viết trong wordpress

Tiếp đó, bạn cấu hình cho quảng cáo, vào Post Advert > Settings , lựa chọn post type bạn muốn hiển thị quảng cáo như posts, pages và custom post types.

Và giờ đây mình chỉ dẫn bạn tự code để chèn quảng cáo vào các đoạn trong bài viết theo ý muốn. Mở theme’s functions.php và dán đoạn code dưới đây.

  //Insert ads after second paragraph of single post content.    add_filter (   'the_content'  ,   'prefix_insert_post_ads'   )  ;     function  prefix_insert_post_ads (   $content   )   {     $ad_code   =   ' 
[your ads code here]
'
;   if ( is_single ( ) && ! is_admin ( ) ) { return prefix_insert_after_paragraph ( $ad_code , 2 , $content ) ; }   return $content ; }   // Parent Function that makes the magic happen function prefix_insert_after_paragraph ( $insertion , $paragraph_id , $content ) { $plen = 0 ; $max_ads = 3 ; $len = floor ( strlen ( $content ) / $max_ads ) ;   $closing_p = '

' ; $paragraphs = explode ( $closing_p , $content ) ; foreach ( $paragraphs as $index => $paragraph ) { $plen += strlen ( $paragraph ) ; if ( trim ( $paragraph ) ) { $paragraphs [ $index ] .= $closing_p ; } if ( $plen > $len ) { $plen = 0 ; $paragraphs [ $index ] .= $insertion ; } else if ( $paragraph_id == $index + 1 ) { //$paragraphs[$index] .= $insertion; } }   return implode ( '' , $paragraphs ) ; }

Thay mã quảng cáo của bạn vào biến $ad_code . Sử dụng đoạn mã trên, nếu bạn muốn các quảng cáo được phân đều trong những đoạn của nội dung bài viết. Ở đây mình cho nhiều nhất là 3 quảng cáo, bạn cũng đều có thể thay đổi giá trị biến $max_ads nếu muốn hiển thị nhiều hơn.

Lưu ý: nếu bạn chơi adsence thì tối đa cho phép hiển thị 3 quảng cáo với cùng 1 đoạn mã với kích cỡ quảng cáo của đoạn mã đó quy định. Xem thêm mẹo vặt khi quảng cáo adsence không hiển thị.

Ngoài ra, bạn chỉ mong hiển thị quảng cáo ở một đoạn chỉ định trong bài viết thì thay thế đoạn code này.

  if  (  $plen  >   $len  )  {   $plen  =  0  ;   $paragraphs  [  $index  ]   .=   $insertion  ;   }   else   if   (   $paragraph_id   ==   $index   +   1   )   {   //$paragraphs[$index] .= $insertion;   }  

Bởi đoạn code sau:

  if   (   $paragraph_id   ==   $index   +   1   )   {   $paragraphs  [  $index  ]   .=   $insertion  ;   }  

Ở tỉ dụ trên, mình chèn quảng cáo vào đoạn thứ 2. Mình thấy các bạn thường cho hiển thị ở đoạn trước mắt hoặc đoạn 2 trong nội dung của bài viết. Thay đổi vị trí đoạn bằng phương pháp truyền tham số thứ hai của hàm prefix_insert_after_paragraph .

 prefix_insert_after_paragraph (   $ad_code  ,   2  ,   $content   )  ;  

Thông thường quảng cáo adsence sẽ xuất hiện ở đầu đoạn của nội dung bài viết, chúng ta sẽ thêm 1 đoạn code chèn trước dòng if($plen> $len){ .

  if  (  $index  ==  0  )  {   $paragraphs  [  $index  ]   =   $insertion  .  $paragraphs  [  $index  ]  ;   }   elseif  (  $plen  >   $len  )  {   ....  

Như vậy bạn đã có rất nhiều hướng đặt adsence vào trong nội dung bài viết của mình. Tuy nhiên trong bài viết sẽ có thể xuất hiện nhiều kích thước quảng cáo khác nhau, chúng ta cần sử dụng đến mảng chứa quảng cáo.

Làm sao chèn được không ít kích cỡ quảng cáo adsence một cách tự động?

Trong hàm prefix_insert_post_ads có biến $ad_code chứa code adsence, đổi biến này thành kiểu mảng như sau:

  $ad_code  =  array  (  '200x250'  =>   'adsence 1'  ,  '728x90'  =>   'adsence 2'  ,  '320x50'  =>   'adsence 3'  )  ;  

Bạn sửa thêm nữa hàm prefix_insert_after_paragraph nơi sử dụng tham số $insertion , thay đổi bằng phần từ của mảng $insertion. Vì lúc này giá trị được truyền vào là biến mảng từ $ad_code . Ví dụ ở đoạn đầu sẽ chèn adsence có kích cỡ 200×250, các đoạn sau thì sử dụng 728×90.

  //insert first paragraph   if  (  $index  ==  0  )  {   $paragraphs  [  $index  ]   =   $insertion  [  '200x250'  ]  .  $paragraphs  [  $index  ]  ;   }   elseif  (  $plen  >   $len  )  {   $plen  =  0  ;   $paragraphs  [  $index  ]   .=   $insertion  [  '728x90'  ]  ;   }  

Các bạn để ý thấy còn có 1 kích thước nhỏ hơn là 320×50. Kích thước adsence này bạn sẽ chèn trong giao diện mobile.

Chèn adsence cho mobile

Để chèn code adsence hiển thị cho thiết bị mobile, chúng ta cần thêm 1 đoạn code nhận dạng thiết bị. Đoạn code này có tác dụng phát hiện trang web đang được duyệt trên trình duyệt mobile. Trong bài trước mình đã nói rất chi tiết cách phát hiện thiết bị người dùng mobile bằng php.

Sau khi tải và kích hoạt plugin WP Mobile Detect cho wordpress. Bạn có thể chỉnh lại hàm prefix_insert_after_paragraph với nội dung như thế này :

  function  prefix_insert_after_paragraph (   $insertion  ,   $paragraph_id  ,   $content   )   {   $plen  =  0  ;   $max_ads  =  2  ;   $len  =  floor  (  strlen  (  $content  )  /  $max_ads  )  ;   $close_ad  =  0  ;   $closing_p   =   ''  ;   $paragraphs   =   explode  (   $closing_p  ,   $content   )  ;   foreach   (  $paragraphs   as   $index   =>   $paragraph  )   {   $plen  +=  strlen  (  $paragraph  )  ;   if   (   trim  (   $paragraph   )   )   {   $paragraphs  [  $index  ]   .=   $closing_p  ;   }   //check   if  (  $close_ad  )   continue  ;   //insert first paragraph   if  (  $index  ==  0  )  {   if  (  function_exists  (  'wpmd_is_phone'  )   &&  wpmd_is_phone (  )  )   $class  =  'ad_first_device'  ;   else   $class  =  'ad_first'  ;   $paragraphs  [  $index  ]   =   ' 
.
$class . '"> ' . $insertion [ '200x250' ] . '

' . $paragraphs [ $index ] ; } elseif ( $plen > $len ) { $plen = 0 ; if ( function_exists ( 'wpmd_is_phone' ) && wpmd_is_phone ( ) ) { $ad = '

'

. $insertion [ '320×50' ] . '

' ; $paragraphs [ $index ] .= $ad ; $close_ad = 1 ; continue ; } else $ad = $insertion [ '728×90' ] ; $paragraphs [ $index ] .= $ad ; } elseif ( $paragraph_id == $index + 1 ) { //$paragraphs[$index] .= $insertion; } }   return implode ( '' , $paragraphs ) ; }

Định vị trí góc phải cho quảng cáo ở đầu đoạn.

  .ad_first  {  float  :  right  ;  }  

Đối với quảng cáo chạy trên mobile, bạn cũng có thể có thể để cố định ở dưới dùng.

  .mobile_fix_bottom_ad  {  position  :  fixed  ;  bottom  :  0px  ;  left  :  0px  ;  width  :  100%  ;  background  :  #fff  ;  text-align  :  center  ;   border-top  :  1px   solid   gray  ;   }  

Chúc bạn thành công.

Tham khảo thêm cách chèn quảng cáo adsence vào trong bài viết sử dụng plugin

Hi vọng bài viết này có thẻ giúp bạn chèn quảng cáo trong nội dung bài viết. Chúc bạn thành công !

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và hãy nhớ chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể có thể theo dấu blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Cách Chèn quảng cáo vào nội dung bài viết trong wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang