Cách chèn trang 404 template không mất SEO

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Cách chèn trang 404 template không mất SEO

Khi bạn muốn chủ động include hoặc chuyển qua trang 404 , thì dùng code dưới đây:

  function  generate_404_somehow (  )   {   global   $post  ;   if   (   < condition >   )   {   global   $wp_query  ;   $wp_query  ->   is_404   =   true  ;   #equal $wp_query-> set_404();  status_header (   404   )  ;  nocache_headers (  )  ;   }   }  add_action (  'wp'  ,  'generate_404_somehow'  )  ;   </ condition >  

Cách này còn cũng đều có thể dùng vào việc chặn truy cập nội dung không mong muốn tới người dùng. Nếu bạn còn quan tâm tới google search engines thì tôi khuyến khích bạn không nên làm điều này, cách tốt để chặn nội dung truy cập là chèn nội dung khác không thiết lập 404.

  //This may be a better way to block the content from being viewed  add_filter (   'template_include'  ,   'nifty_block_content'  ,   99   )  ;     function  nifty_block_content (   $template   )   {   if   (  is_singular (   'event'   )   &&   ! rr_event_should_be_available (   $post  ->   ID   )   )   {   $template   =  locate_template (   array  (   'nifty-block-content.php'   )   )  ;   }   return   $template  ;   }  

Google 404 plugin

Sử dụng Google 404 plugin bạn sẽ yên tâm hơn khi sử lý lỗi 404. Tải plugin tại đây:
http://wordpress.org/plugins/askapache-google-404/

Sau khi cài & active đặt plugin, truy cập vào settings-> AA Google 404 theo địa chỉ:
/wp-admin/options-general.php?page=askapache-google-404.php

Enter in your Google Search API Key and hit the “Update Key” Button.

//Add the code to your 404.php template page

//if My 404.php page isn’t being served for 404 Not Found errors!?
-Add ErrorDocument 404 /index.php?error=404 to your .htaccess file.

Chúc bạn thành công.

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Cách chèn trang 404 template không mất SEO được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang