Cách dùng woocommerce theme options

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Cách dùng woocommerce theme options

//checkout page
get_permalink(get_option(‘woocommerce_checkout_page_id’))

//wooCommerce-> settings-> general tab-> enabled Allow registration on the “My Account” page
get_option( ‘woocommerce_enable_myaccount_registration’ ); //will return ‘yes’
continue…

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Cách dùng woocommerce theme options được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang