Cách sử dụng links trong wordpress với plugin Link manager

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Cách sử dụng links trong wordpress với plugin Link manager

Ở phiên bản wordpress gần đây, thường không thấy xuất hiện menu Links. Các phiên bản mới wordpress đã không còn đưa links vào hệ thống nữa, mà bạn phải cài plugin Link Manager mới sử dụng được.
Nếu wordpress bạn dùng chưa cài thì Downdload plugin này Link Manager.
Plugin này sử dụng table “wp-links” trong CSDL. Bảng này quan hệ với những bảng wp_terms,wp_term_relationships,wp_term_taxonomy
Links sử dụng kiểu taxonomy “link_category”.

Cách dùng

Lấy dữ liệu links sử dụng cú pháp:

 get_links ( category ,   'before'  ,   'after'  ,  'between'  ,  show_images ,   'order'  ,  show_description , show_rating ,  limit ,  show_updated ,   echo  )  ;  

Ví dụ: lấy link có ID=2 hiển thị link trong cặp thẻ

 get_links (  2  ,   ''  ,   ''  ,   ''  ,   TRUE  ,   'url'  ,   FALSE  )  ;  

Mặc định show toàn bộ links, hiển thị cả ảnh của link với link có ảnh, xắp xếp các link theo tên.

 get_links (  )  ;  

Hiển thị Ratings và Timestamp

Hiển thị tất cả các links, sử dụng thẻ li để liệt kê links hiển thị description ở dòng dưới. Đoạn code sau không sử dụng ảnh của link, xắp xếp link bởi id, hiển thị rating, hiển thị timestamp chỗ mỗi link.

  ‘, ”, ‘

 

  ‘, FALSE, ‘id’, TRUE, TRUE, -1, TRUE, TRUE); ?>

Liệt kê danh mục links

Giống với category, ta có hàm wp_list_categories() Hàm này liệt kê bản kê category. Với links thì liệt kê danh sách các links dưới dạng danh mục (category). Chúng ta sử dụng hàm “wp_list_bookmarks” sau:

  $args   =   array  (   'orderby'   =& gt ;   'name'  ,   'order'   =& gt ;   'ASC'  ,   'limit'   =& gt ;   -  1  ,   'category'   =& gt ;   ' '  ,   'exclude_category'   =& gt ;   ' '  ,   'category_name'   =& gt ;   ' '  ,   'hide_invisible'   =& gt ;   1  ,   'show_updated'   =& gt ;   0  ,   'echo'   =& gt ;   1  ,   'categorize'   =& gt ;   1  ,   'title_li'   =& gt ;  __ (  'Bookmarks'  )  ,   'title_before'   =& gt ;   '  

‘, ‘title_after’ => ‘

  ', ' category_orderby ' => ' name ', ' category_order ' => ' ASC ', '  class  ' => ' linkcat ', ' category_before ' => '  

 • ‘, ‘category_after’ => ‘
  ' ); wp_list_bookmarks( $args );  

Tham khảo thêm: https://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_links

Ngoài ra cũng có thể có thể sử dụng câu lệnh sql để lấy dữ liệu. Ví dụ:

  SELECT   *   FROM  wp_terms  INNER   JOIN  wp_term_relationships  ON  wp_terms . term_id = wp_term_relationships . term_taxonomy_id  INNER   JOIN  wp_links  ON  wp_links . link_id = wp_term_relationships . object_id  WHERE  wp_terms . slug =  "vcn_admin_links"  

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng cũng có thể có thể theo dấu blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Cách sử dụng links trong wordpress với plugin Link manager được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang