Cách sửa lỗi 413 request entity too large trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Cách sửa lỗi 413 request entity too large trong WordPress Thử sửa lỗi 413 Request Entity too Large bằng 3 cách khác nhau. Lỗi 413 là do bạn đang cố upload hay gửi yêu cầu tới server chứa nội dung vượt qua giới hạn cho phép.

Bạn đã từng thử upload file vào WordPress và gặp lỗi 413 Request Entity Too Large hiện lên chưa? Rất phiền toái, phải không? Đừng lo nhé, chúng tôi đã có giải pháp cho bạn đây! Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách sửa lỗi 413 Request Entity Too Large error trong WordPress.

Lỗi 413 Request Entity Too Large là gì?

Lỗi 413 Request Entity Too Large diễn ra khi bạn cố upload một file quá to tới server. Thông thường, nhà sản xuất hosting có cấu hình đặc biệt cho server của họ để upload media lên WordPress. Trong nhiều trường hợp, cấu hình mặc định đã đủ cho bài viết của bạn rồi.

Tuy nhiên, có đôi lúc bạn upload một file lớn hơn giới hạn cho phép thì bạn sẽ gặp lỗi 413.

Làm làm sao để sửa lỗi 413 Request Entity Too Large Error trong WordPress

May mắn là, có vài phương pháp để sửa lỗi này. Chúng tôi sẽ chỉ bạn 3 cách thức khác nhau để làm thế nào giải quyết nó.

Quan trọng: Có 2 phương pháp xử lý liên quan đến các file WordPress qquan trọng, vì thế chúng tôi khuyên bạn nên backup file trước khi bắt đầu bất kỳ chỉnh sửa gì.

1. Chỉnh sửa file functions.php

Bạn có thể tìm thấy file functions.php trong folder theme WordPress. File này thường được sử dụng để khái niệm ‘classes’ và ‘actions’ trên site WordPress của bạn. Nó có thể thêm tính năng như kích hoạt post thumbnails, định hình bài viết và tạo menu chuyển hướng.

Để sửa functions.php,  bạn có thể truy cập Hostinger Control Panel . Sau đó vào File Manager bên dưới phần Files .

hostinger file manager

Trong File Manager  của Hostinger , bạn sẽ thấy 3 thư mục trong folder public_html . Click vào folder wp-content folder, mở folder theme ra và sửa file functions.php . Chỉ cần chắc là bạn chọn file đúng trong thư mục đang dùng.

wpcontent themes trong Hostinger cpanel

Double click vào file functions.php và thêm đoạn snippet sau. Nó sẽ tăng upload_max_size , post_max_size max_execution_time lên.

 @ini_set( 'upload_max_size' , '256M' ); @ini_set( 'post_max_size', '256M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' ); 

sửa function.php trong hostinger cpanel

Sau khi bạn đã xong, lưu lại thay đổi và quay lại trang WordPress admin area để xem thử bạn còn bị lỗi 413 không.

2. Chỉnh sửa file .htaccess

Phương pháp thứ hai là chỉnh sửa file .htaccess , nhưng lưu ý là đừng tạo nên những thay đổi nào không càng phải có khác.

File .htaccess là file cấu hình được đọc bởi server. Nó có thể ghi đè lên các thông số cấu hình server như chứng thực, caching và tối ưu server.

Để tìm file .htaccess , bạn chỉ cần mở thư mục public_html trong Hostinger CPanel . Bạn sẽ thấy file .htaccess trong đây, mở nó lên.

htaccess trong file manager trong hostinger

Bạn sẽ thấy text editor hiện lên, bạn tìm tới chỗ # END WordPress ở cuối file, và dán code sau bên dưới nó:

 php_value upload_max_filesize 256M php_value post_max_size 256M php_value max_execution_time 600 php_value max_input_time 600 

sửa file htaccess trong hostinger cpanel

Lưu lại thay đổi và đóng cửa sổ editor lại. Quay lại trang admin WordPress và thử upload file mới.

3. Chỉnh sửa cấu hình Nginx

Nếu bạn đang dùng VPS của Hostinger, bạn sẽ được phép kiểm soát hầu hết thông số của server. Khi sử dụng Apache hoặc Nginx mặc định, bạn có thể điều tiết lại.

Lỗi 413 xuất hiện khi web server giới hạn upload file lớn. Nginx có thông số client_max_body_size để giới hạn kích thước lớn số 1 mà client yêu cầu. Nếu đòi hỏi vượt qua con số trên, lỗi 413 Request Entity too Large sẽ hiện lên. Nên bạn chỉ cần điều chỉnh cấu hình số đây là được.

Cấu hình nginx.conf sẽ thật cần text editor để chỉnh. Chúng tôi sẽ dùng Vi text editor để xử lý vấn đề này.

Truy cập VPS qua SSH rồi nhập dòng lệnh sau vào terminal để bắt đầu chỉnh sửa với Vi:

 vi /etc/nginx/nginx.conf 

Sau đó, bạn có thể thêm dòng sau vào file nginx.conf để tăng maximum body size lên khi client đòi hỏi server thực thi lệnh nào.

 # set client body size to 8M # client_max_body_size 8M; 

Lưu và đóng file lại. Sau đó bạn cũng có thể có thể khởi động lại Nginx web server bằng lệnh sau:

 # nginx -s reload 

Lời kết

Nếu bạn upload file lớn hơn mức cấp phép của server, bạn sẽ gặp lỗi 413 Request Entity Too Large trong WordPress. Trong bài chỉ dẫn này chúng tôi chỉ bạn 3 phương pháp để sửa lỗi 413. Bằng cách tăng giới hạn upload qua file function.php hay file .htaccess hoặc tăng giới hạn yêu cầu của client lên server bằng phương pháp chỉnh file nginx.conf

Từ khóa bài viết: dinhthuanit.com,

Bài viết Cách sửa lỗi 413 request entity too large trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang