Cách truyền tham số vào get_template_part wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Cách truyền tham số vào get_template_part wordpress

Hàm get_template_part dùng để làm include nội dung của template trong template. Trong template twentyeleven/index.php của twentyeleven có đoạn:

  <  ?php  while   (  have_posts (  )   )   :  the_post (  )  ;   ?>    <  ?php get_template_part (   'content'  ,  get_post_format (  )   )  ;   ?>    <  ?php  endwhile  ;   ?>  

Đoạn code trên sẽ include content.php vào trong vòng lặp while, nếu bạn mong muốn truyền tham số vào content.php thì làm ra sao? rất đáng tiếc hàm get_template_part không hỗ trợ truyền tham số, dùng cách khác để làm mướn việc tương tự, nhưng cũng có thể có thể bắt được tham số bên ngoài.

  <  ?php  while   (  have_posts (  )   )   :  the_post (  )  ;   ?>   //any variable you want to pass   $var1  =  "xxx"  ;   include  ( locate_template (  'content.php'  )  )  ;   <  ?php  endwhile  ;   ?>  

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook

Bài viết Cách truyền tham số vào get_template_part wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang