Cách xóa sản phẩm liên quan trong woocommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Cách xóa sản phẩm liên quan trong woocommerce

Nếu bạn mong muốn loại bỏ xóa mặt hàng liên quan trong woocommerce, không cho hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm, thì copy đoạn code sau vào theme functions.php

  <?php /* * wc_remove_related_products * * Clear the query arguments for related products so none show. * Add this code to your theme functions.php file. */ function wc_remove_related_products( $args ) { return array(); } add_filter('woocommerce_related_products_args','wc_remove_related_products', 10);  

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng đều có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Xem thêm:

Bài viết Cách xóa sản phẩm liên quan trong woocommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang