Cài đặt wordpress lên hosting từ localhost an toàn

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Cài đặt wordpress lên hosting từ localhost an toàn

Các bước cài một site wordpress khá đơn giản các bạn không rành về code wordpress cũng cũng đều có thể làm được, chính vì điểm này mà wordpress trở nên phổ biến hơn với những cá nhân người làm blog.
Bài viết này mình sẽ nói chi tiết các bước để xong xuôi một website xuất bản lên host.
Trước tiên, bạn cài và chạy web trên máy tính.
Bộ mã nguồn WordPress sử dụng ngôn ngữ PHP , là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất để thiết kế và lập trình web chạy trên server.

Cài Webserver

Bước đầu tiên bạn phải phải có web server để chạy php. Cái này thì mình đề nghị cài XAMPP. Trước đây mình có dùng qua Vertrigo cũng chạy được 1 thời gian thì nhận biết không bổ trợ tốt bằng XAMPP. Ngoài XAMPP bạn có thể xài Wamp cũng tương đối tốt. Các bạn vào trang chủ của nó để tải về: Download XAMPP
XAMPP chạy được cả trên 3 nền tảng: Windows, Linux & OSX
Sau khi tải về, bạn nhấn đúp vào để cài đặt. Nếu ai chưa biết cài như ra sao thì nhấn vào đây để xem: Xem hướng dẫn cài XAMPP.

Cài xampp hoàn tất, tìm tới folder cài đặt thường là  C:/xampp chạy file xampp_start.exe để khởi chạy server. Nếu bạn mong muốn dừng server thì chạy file xampp_stop.exe. Cách này để chạy nhanh web server, bên cạnh đó để chạy xampp server trên nền tương tác giao diện thì bạn chạy vào file xampp-control.exe (XAMPP Control Panel)
Lưu ý: khuyến khích chạy xampp-control.exe sẽ ổn định hơn, tránh lỗi.

Hướng dẫn cài xampp - hoangweb.com

Chạy thử file php.
Tạo file có tên test.php đặt vào thư mục C:/xampp/htdocs/ và copy nội dung sau vào:

  <  ?php  echo   'hien thi noi dung nay.'  ;   ?>  

Vào trình duyệt gõ vào thanh địa chỉ: http://localhost/test.php
Chú ý: Địa chỉ trên web server sử dụng cổng (port) 80. Một số bạn thích đặt port khác cho web server trong công đoạn cài đặt hoặc sau cài đặt cũng có thể sửa được. ví dụ: port 81
Việc đổi port cũng khá quan trọng nếu như bạn đang chạy một phần mềm khác cùng chung port với web server. Ví dụ ứng dụng skype có sử dụng port 80. Mà port 80 là mặc định của web server.
Điều này gây ra xung đột và làm hỏng xampp server và tất yếu xampp server không hoạt động.
Giải pháp: đổi cổng port cho xampp. Xem hướng dẫn tại đây.

Nếu như bạn không muốn đổi port thì cách dễ dàng hơn là tắt skype trong quá trình chạy xampp. 😀
Tiếp đến cài WordPress.

Cài WordPress

Bộ code wordpress sau khi tải về là file nén zip, bung file và copy vào C:/xampp/htdocs. Giả sử folder bung file có tên “wpdemo”
Chỉnh sửa thông số trước khi cài đặt:
Copy wp-config-sample.php thành wp-config.php và mở file wp-config.php sử dụng notepad++ hoặc bất kỳ một trình sửa text nào như: notepad
Sửa theo như dưới đây:

  ...   //tên cơ sở dữ liệu   define  (  'DB_NAME'  ,   'hoangweb'  )  ;   //user của mysql   define  (  'DB_USER'  ,   'root'  )  ;   //pass của mysql   define  (  'DB_PASSWORD'  ,   ''  )  ;   ...  

XAMPP được tích hợp sẵn cơ sở dữ liệu mysql. Tài khoản mysql của xampp là:
user: root
pass: trống
Với web server khác thì sử dụng tài khoản khác:
Vertrigo
user: root
pass: vertrigo

Save lại.
Giờ vào trình duyệt gõ http://localhost/wpdemo
Các bước cài đặt wordpress - hoangweb.com
Điền tin tức về Web sửa máy tính ITS:
– Site Title: Tiều đề website
– Username: user đăng nhập vào admin (admin user).
– Password: mật khẩu user, điền 2 lần.
– Your Email: Điền địa điểm email cho user.
Nếu bạn cài trên host thì tích vào “Allow search engines to index this site.” để cho phép bộ máy tìm kiếm index trang của bạn.
Nhấn nút Install WordPress.
Ok vậy bạn đã hoàn chỉnh cài đặt website. Nhấn vào login để đăng nhập sử dụng thông tin user,pass bạn vừa cung cấp ở bước cài đặt.

Giao diện trang admin:
Wordpress admin ui - hoangweb.com

Cài các thiết lập cần có

Sau khi cài xong WordPress thì bạn nên cài đặt các thiết lập cần phải có cho website để nó hoạt động tốt hơn. Bây giờ bạn vào phần Settings -> General.
wpbeginner-settinggeneral[1]
Đổi lại múi giờ, định dạng ngày tháng.
wpbeginner-settingtimedate[1]
Nhớ ấn nút Save Changes để lưu lại. Tiếp tục qua phần Permalinks và chọn cấu trúc như hình dưới.
wordpress rewrite permalink - hoangweb.com
Để viết lại đường dẫn cho SEO.
Tiếp tục chọn phần Media để thay đổi kích cỡ ảnh được hiển thị trong bài viết. Thiết lập cho 3 kích thước:
Thumbnail size
Medium size
Large size
thumbnail image wordpress - hoangweb.com
Ok, xem như các bước cần có đã làm xong. Giờ upload chúng lên host.

Upload wordpress từ localhost lên hosting

Upload toàn bộ nội dung của thư mục wpdemo (gồm: wordpress core, theme, plugins..) lên host. Sửa lại tin tức cơ sở dữ liệu ở file wp-config.php như trên.
Trên trình duyệt gõ địa chỉ website, để cài đặt trên host cũng như như cài đặt trên localhost.
Các bước kế đến cần phải làm:

Export dữ liệu wordpress

: Tại wordpress admin site wordpress trên localhost, chọn Tools-> Export lựa chọn All content rồi nhấn nút Download Export file.
export data wordpress - hoangweb.com

Thành file xml. DÙng file để import lại vào wordpress site trên host. Tại wordpress admin chạy trên host, chọn vào Tools-> import
wordpress importer
Có nhiều chọn lựa hiện ra, bạn cũng đều có thể nhập dữ liệu từ blogger, blogroll, LiveJournal,Tumblr và từ chính wordpress, Bạn chọn wordpress. Nhấn vào Chọn Tệp tin và trỏ vào file xml vừa export ở trên. Sau đó nhấn nút Upload files and import.
Chú ý: Ngoài cách này, bạn cũng đều có thể làm thủ công bằng cách export database ra file .sql từ phpMyAdmin.
Tại cửa sổ phpMyAdmin chọn database bạn cần export, rồi bấm vào export như hình dưới:
3-phpmyadmin-export-db[1]
Nhấn vào Go để tải file sql về.
phpmyadmin export database - hoangweb.com
Tiếp theo, Vào phpMyAdmin của host, chọn vào database mà web của bạn đang sử dụng.
Nhấn import, tại mục File to import bấm vào browse trỏ vào file .sql trên.
phpmyadmin import database - hoangweb.com
Và nhấn Go.
Chú ý: khi bạn export và import SQL từ 2 domain khác nhau thì phải sửa lại một số thông tin như tên domain lưu ở trong bảng.
Giả định web trên localhost của bạn là: http://localhost:81/ và địa điểm host: http://thietkephanmem.net/
Tại giao diện phpMyAdmin trên host với database bạn đã chọn bấm vào tab SQL. Copy và paste câu lệnh sau, để thay thế chuỗi http://localhost:81/ thành http://thietkephanmem.net/
Cách đơn giản nhất, bạn chạy từng lệnh 1 với từng bảng.

  // find  IN  wp_posts  UPDATE  wp_posts  SET  guid =  REPLACE  ( guid ,  "http://localhost:81/"  ,  "http://thietkephanmem.net/"  )   // find  IN  wp_postmeta  UPDATE  wp_postmeta  SET  meta_value =  REPLACE  ( meta_value ,  "http://localhost:81/"  ,  "http://thietkephanmem.net/"  )   // find  IN  wp_options  UPDATE  wp_options  SET  option_value =  REPLACE  ( option_value ,  "http://localhost:81/"  ,  "http://thietkephanmem.net/"  )  

Nếu bạn không quen với cách này, thì sử dụng đoạn code sql tổng hợp sau:

 delimiter  //   DROP   PROCEDURE   IF   EXISTS  replace_table;  //   DROP   PROCEDURE   IF   EXISTS  replace_all;  //  #replace_table  CREATE   PROCEDURE  replace_table (  IN  db  VARCHAR  (  100  )  ,  IN  tab  VARCHAR  (  50  )  , find  VARCHAR  (  100  )  , repl  VARCHAR  (  100  )  )   BEGIN   DECLARE  done  INT   DEFAULT   0 ;  DECLARE  col  VARCHAR  (  100  ) ;  DECLARE  out_status text;  DECLARE  cur cursor  FOR   SELECT   DISTINCT  column_name  FROM  information_schema . columns  WHERE  TABLE_SCHEMA  =   'test'   AND   TABLE_NAME   =  tab  ORDER   BY  ordinal_position;  DECLARE  CONTINUE HANDLER  FOR   NOT  FOUND  SET  done  =   1 ;  DECLARE  CONTINUE HANDLER  FOR   1175   SET  out_status =  'Duplicate Entry' ;  DECLARE  CONTINUE HANDLER  FOR   1242   SET  out_status =  'error 1242' ;  OPEN  cur;  SET  @field_key: =  (  SELECT  COLUMN_NAME  FROM  information_schema . COLUMNS  WHERE  TABLE_SCHEMA = db  AND   TABLE_NAME   =  tab  AND  COLUMN_KEY  =   'PRI'  ) ;   my_loop:loop fetch cur  INTO  col;  IF  done =  1   THEN  leave my_loop;  END   IF ;  IF  @field_key = col  THEN  ITERATE my_loop;  END   IF ;    SET  @str = concat (  "update "  , tab ,  " set "  , col ,  "=replace("  , col ,  ',"'  , find ,  '",'  ,  '"'  , repl ,  '");'  ) ;  SELECT  @str;  PREPARE  stmt  FROM  @str;  EXECUTE  stmt; deallocate  PREPARE  stmt;    END  loop my_loop; close cur;  END   //  #replace_all  CREATE   PROCEDURE  replace_all (  IN  db  VARCHAR  (  50  )  , find  VARCHAR  (  100  )  , repl  VARCHAR  (  100  )  )   MODIFIES   SQL   DATA   BEGIN   DECLARE  done  INT   DEFAULT   0 ;  DECLARE  tab  VARCHAR  (  100  ) ;  DECLARE  cur cursor  FOR   SELECT   TABLE_NAME   FROM  information_schema . tables  WHERE  table_schema  =  db  AND  table_type  =   'base table' ;  DECLARE  CONTINUE HANDLER  FOR   NOT  FOUND  SET  done  =   1 ;  OPEN  cur; my_loop:loop fetch cur  INTO  tab;  IF  done =  1   THEN  leave my_loop;  END   IF ;  CALL  replace_table ( db , tab , find , repl ) ;  END  loop my_loop; close cur;  END   //  delimiter ; #call  PROCEDURE   CALL  replace_all (  "test"  ,  "http://localhost:81/"  ,  "http://thietkephanmem.net/"  )  

Đoạn code trên làm việc với database “test”, tìm mọi thứ các bảng chuỗi “http://localhost:81/” và thay thế bằng chuỗi “http://thietkephanmem.net/”.

Khôi phục lại menu và widget

Nhấn vào Appearance-> menus để sửa lại menu đã tạo trên localhost.
Vào Appearance-> widgets để thêm/xoá widgets.
Kích hoạt theme và plugins.

Fix lỗi nhập attachment không đủ

Trong trường hợp bạn sử dụng tính năng export và import dữ liệu trong wordpress. Có thể mắc phải lỗi attachments không được cập nhật vào media, bạn có thể tăng thời gian thực thi PHP để wordpress importer download và tải các attachment có trong web. Nhưng nếu attachments lên tới hàng trăm, nghìn thì làm thế nào, không thể áp dụng phương pháp này được. Để làm điều đó bạn nên tham khảo bài viết Di chuyển website wordpress sang hosting khác.

Và website có nhiều bài viết, bạn export ra file XML có kích thước lớn vậy làm thế nào. Giải pháp chia nhỏ thành những file XML cho wordpress importer có kích thước dưới 2mb sẽ giúp bạn thi hành công việc import nhẹ nhàng.

Vậy là ok. Site của bạn đã hoạt động.

Các bài học thiết kế web tiếp theo, các bạn sẽ học cách post bài và quản lý bài viết, cài đặt theme, tự tạo theme riêng của mình, viết plugin…
Mình xin xong xuôi tại đây !

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Cài đặt wordpress lên hosting từ localhost an toàn được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang