Chạy file php trong môi trường WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Chạy file php trong môi trường WordPress

Ví dụ bạn lập trình đầu số sms, không muốn tạo page trỏ vào file sử lý SMS mà chạy thằng trực tiếp vào template file. ví dụ: http://yourdomain.com/wp-content/themes/mytheme/sms.php

Bạn muốn sử dụng các hàm template tags của wordpress để lập trình trong file sms.php vậy thì phải thế nào? chúng ta nghĩ ngay tới việc include wordpress system vào trong template độc lập đó.

Chèn đoạn sau vào phần đầu của file.

  if   (  !  defined  (  'WP_PLUGIN_URL'  )  )   {   require_once  (   realpath  (  '///'  )  .  '/wp-config.php'   )  ;   }  

Nếu không thích trỏ URL vào file độc lập thì dùng có thể tới web service trong wordpress, ở bài sau mình sẽ nói tới.
Chúc bạn thành công!

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Chạy file php trong môi trường WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang