Convert SQLite sang Mysql cho WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Convert SQLite sang Mysql cho WordPress

Trong bài trước, tôi đã hướng dẫn cách chuyển từ Mysql sang SQLite cho WordPress

Nếu trang web của bạn không có nhiều truy cập, bạn sẽ không hơn lăn tăn ngay cả khi trang web của bạn hoạt động bằng WordPress với SQLite. Tuy nhiên, khi trang web của bạn có nhiều truy cập trong 1 ngày, bạn có thể nghĩ để chuyển đổi từ SQLite DB sang MySQL DB. Bởi vì bạn cảm nhận biết giới hạn của SQLite DB so với MySQL là đáng kể.

Bạn cho là mình muốn sử dụng CSDL SQLite với WordPress , tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng MySQL. Bài viết này sẽ giúp bạn chuyển đổi từ SQLite sang MySQL. Để thực hiện, bạn làm theo một số bước dưới đây:

 1. Trước tiên, bạn nên sao lưu tệp SQLite SQL của mình. /WordPress/wp-content/database/MyBlog.sqlite
 2. Tiếp theo, bạn sẽ xuất ra file .sql từ SQLite DB. Với HDH Windows, bạn cũng có thể có thể tải sqlite3.exe tại đây. Sử dụng dòng lệnh sau để xuất ra .sql:
   > sqlite3.exe MyBlog.sqlite sqlite> .output wordpress.sql sqlite> .dump 
 3. Chỉnh sửa lại file .sql vừa được tạo ra. Bằng cách xóa mọi thứ các dòng có chứa ‘CREATE INDEX…’, ‘CREATE TABLE modTimes …’. Thay thế các loại ‘CREATE TABLE wp_xxxx …’ thành ‘CREATE TABLE wp_xxxx …’ của tệp ‘wp-admin/includes/schema.php’. Cuối cùng, thêm dòng này ở đầu file .sql set character_set_client = utf8;
 4. Bước này, bạn import sql vào mysql.
   % mysql -hvvvv -uxxxx -pyyyyy zzzz mysql > set character_set_client = utf8; mysql > source wordpress.sql 
 5. Sửa file cấu hình wp-config.php
   /** The name of the database for WordPress */ define('DB_NAME', 'xxxxx'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', 'yyyyy'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', 'zzzzzzzzz); /** MySQL hostname */ define('DB_HOST', 'aaaaa'); //define('DB_HOST', 'localhost'); /** Database Charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); //define('DB_TYPE', 'sqlite'); //mysql or sqlite` define('DB_TYPE', 'mysql'); //mysql or sqlite` 
 6. Cuối cùng, xóa file wp-content/db.php

Chúc bạn thành công!

Bài viết Convert SQLite sang Mysql cho WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang