Dễ dàng tùy chỉnh post info trong Genesis

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Dễ dàng tùy chỉnh post info trong Genesis

Post info trong genesis là dòng chữ xuất hiện ở phía dưới tiêu đề bài viết gồm các tin tức như: người sáng tác của bài viết, ngày đăng bài, số lượng bình luận trên bài viết đó…Trong bài viết này mình có 1 vài mẹo nhỏ giúp bạn chỉnh sửa cho phần này.

tùy chỉnh post info trong genesis

Cách xóa bỏ post info

Phần post info được quản lý bởi hook genesis_before_post_content nó có tên callback genesis_post_info . Bạn dễ dàng xóa post info bằng cách sử dụng hàm remove_action .

 remove_action (   'genesis_before_post_content'  ,   'genesis_post_info'   )  ;  

Ngoài cách này ra, dễ dàng bạn có thể sử dụng CSS để ẩn post info cũng được.

  .post-info   {       display  :   none  ;   }  

Các phần tử trong post info

Như các bạn đã thấy các phần tử của post info, mỗi một phần tử được genesis thiết kế vào một shortcode. Thứ tự các shortcode tương ứng với các phần tử như sau:
ngày xuất bản bài viết=[ post_date ], tác giả =[ post_author_posts_link ], số comments trên bài viết=[ post_comments ], nút chỉnh sửa bài viết=[ post_edit ].

Bạn có thể thay đổi thứ tự các shortcode này. Xem ví dụ sau chúng ta sẽ loại bỏ ngày đăng bài và tác giả.

 add_filter (   'genesis_post_info'  ,   'post_info_filter'   )  ;   function  post_info_filter (  $post_info  )   {   if   (  ! is_page (  )  )   {       $post_info   =   '[post_comments][post_edit]'  ;       return   $post_info  ;   }  }  

Nếu bạn copy shortcode ở đoạn code trên thì bỏ dấu cách ở đầu và cuối shortcode đi.

Shortcode đầy đủ sử dụng cho genesis post info như sau:

 /** Customize the post info function */ add_filter( 'genesis_post_info', 'post_info_filter' ); function post_info_filter($post_info) { if ( !is_page() ) { $post_info = '[ post_date ] by [ post_author_posts_link ] [ post_comments ] [ post_edit ]'; return $post_info; }} /** Code courtesy of StudioPress Code Snippets */ 

Chúng ta chỉ việc sửa đổi lại nội dung của biến $post_info , thêm, xóa shortcode và sử dụng HTML markup nếu muốn.
Bạn cũng có thể có thể tùy chỉnh shortcode nâng cao hơn, như thí dụ trên shortcode [ post_comments ] mặc định sẽ hiển thị “ Leave a comment “, nếu có bình luận thì hiển thị là “ n comments ” trong đó n là số lượng comments. Chúng ta có thể đổi dòng chữ này với tính chất của shortcode post_comments như dưới đây:

 [ post_comments zero="0 bình luận" one="1 bình luận" more="% bình luận" ] 

Trang chí post info

tùy chỉnh post info trong genesis

Như bạn thấy hình trên, mình có thêm icon vào trước ngày tháng và bình luận trên blog của mình. Trước hết bạn hãy trang bị các icon có kích thước 16x16px rồi đặt vào images trong genesis child theme.

Làm đẹp post info với css sau đây.

  /*icon trước ngày tháng*/   .post-info   .date   {     background  :   url  (  images/date.png  )   no-repeat   left  ;     padding  :   0   10px   0   20px  ;   }   /*Icon trước tên tác giả:*/   .post-info   .author   {     background  :   url  (  images/user.png  )   no-repeat   left  ;     padding  :   0   10px   0   20px  ;   }   /*Icon trước số comments*/   .post-info   .post-comments   {     background  :   url  (  images/comment.png  )   no-repeat   left  ;     padding  :   0   10px   0   20px  ;   }  

Tùy biến Genesis post info sử dụng plugin

Cài đặt plugin Genesis Simple Edits plugin , plugin này thiết kế dành riêng cho genesis.
Sau khi tải và kích hoạt plugin, bạn cũng có thể có thể tùy chỉnh nội dung của hook genesis_post_info thông qua mục settings của plugin.
post-info-plugin

Ví dụ bạn chẳng cần shortcode [ post_date ] thì cũng đều có thể xóa.
post-info-plugin-edit-1024x86[1]
Sau đó nhấn Save Settings. Kết quả post info đã được thay đổi, bạn không cần thêm code trong file functions.php nữa.

Chú ý: không được kích hoạt plugin Genesis Simple Edits trong khi đang sửa hook genesis_post_info trong theme functions.php, do đó nếu bạn thay đổi nội dung post Info sử dụng một trong 2 cách thì thôi cách kia. Ví dụ nếu sửa post info trong plugin thì xóa hook genesis_post_info trong functions.php và ngược lại.

Chúc bạn thành công.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Dễ dàng tùy chỉnh post info trong Genesis được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang