Di chuyển author box trong genesis

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Di chuyển author box trong genesis

Sau khi kích hoạt tính năng author box trong profile, mặc định genesis author box được chèn sau vùng post. Nếu muốn di chuyển author box sang vị trí khác, bạn cần xóa author box ở địa thế cũ. Xóa nội dung author box ở địa thế mặc định bạn sử dụng dòng sau.

 remove_action (   'genesis_after_post'  ,   'genesis_do_author_box_single'   )  ;  

Chúng ta sẽ thêm author box vào ngay sau nội dung post bởi hook genesis_after_post_content . Chèn tiếp dòng sau vào functions.php genesis child theme.

 add_action (   'genesis_after_post_content'  ,   'genesis_do_author_box_single'   )  ;  

Bạn cũng có thể thiết lập thứ tự ưu tiên cho những nội dung của cùng 1 hook và ở đây sẽ là genesis_after_post_content . Đọc thêm WordPress Codex Hook

Thứ tự ưu ái các callbacks của hook là một tham số nguyên được sử dụng để chỉ định thư tự gọi các callback được gán vào cùng một hook. Mặc định giá trị này là 10. Ví dụ sau cũng có thể làm author box sẽ hiển thị ở trước các nội dung cùng thực thi sau nội dung post.

 remove_action (   'genesis_after_post'  ,   'genesis_do_author_box_single'   )  ;  add_action (   'genesis_after_post_content'  ,   'genesis_do_author_box_single'  ,   4   )  ;  

Bài viết Di chuyển author box trong genesis được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang