Định dạng HTML: in đậm, in nghiêng, gạch chân, chỉ số trên, chỉ số dưới trong HTML | 190 thẻ HTML hay nhất

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Định dạng HTML: in đậm, in nghiêng, gạch chân, chỉ số trên, chỉ số dưới trong HTML | 190 thẻ HTML hay nhất Định dạng HTML: in đậm, in nghiêng, gạch chân, chỉ số trên, chỉ số dưới trong HTML – Học HTML cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản và dễ hiểu từ HTML là gì, in đậm trong HTML, in nghiêng trong HTML, gạch chân trong HTML, gạch ngang trong HTML, chỉ số trên trong HTML, chỉ số dưới trong HTML, tổng hợp các thẻ HTML cơ bản, thẻ meta, thuộc tính, định dạng, thẻ trong HTML, commemnt, font, marquee, hình ảnh, link, bảng, frame, danh sách, layout, màu, form, background, style sheet, và sử dụng javascript.

Nếu bạn sử dụng một phần mềm Word, bạn cần thích nghi với các thao tác để in đậm, in nghiêng, hay gạch chân; đó là 3 trong những 10 tùy chọn có sẵn để chỉ cách mà văn bản xuất hiện trong HTML và XHTML.

In đậm trong HTML – Thẻ b trong HTML

Bất cứ nội dung gì mà xuất hiện trong phần tử đều được in đậm.

Ví dụ

       In dam van ban trong HTML     

Vi du the b trong HTML .

Kết quả hiển thị là:

Vi du the b trong HTML .

In nghiêng trong HTML – Thẻ i trong HTML

Bất cứ nội dung gì xuất hiện trong phần tử đều được in nghiêng:

Ví dụ

       In nghiêng văn bản trong HTML     

Vi du the i trong HTML .

Kết quả hiển thị:

Vi du the i trong HTML .

Gạch chân trong HTML – Thẻ u trong HTML

Bất cứ nội dung gì xuất hiện trong phần tử đều được gạch chân:

Ví dụ

       Gạch chân văn bản trong HTML     

Vi du the u trong HTML .

Nó sẽ hiển thị kết quả khi bạn chạy đoạn code trên là:

Vi du the u trong HTML .

Gạch ngang trong HTML – The strike trong HTML

Bất cứ nội dung nào xuất hiện trong phần tử đều được gạch ngang:

Ví dụ

       Vi du the strike trong HTML     

Vi du the strike trong HTML .

Kết quả hiển thị là:

Vi du the strike trong HTML .

Font đơn cách trong HTML – The tt trong HTML

Nội dung trong phần tử ... được viết dưới dạng font đơn cách. Hầu hết các font chữ đều được biết như là các font rộng chính vì các ký tự khác nhau có tính rộng không trùng lặp (ví dụ như ký tự 'm' rộng hơn ký tự 'i'). Tuy nhiên trong font đơn cách, các ký tự có phạm vi giống nhau.

Ví dụ

       Vi du the tt trong HTML     

Vi du the tt trong HTML .

Kết quả hiển thị là:

Vi du the tt trong HTML .

Chỉ số trên trong HTML – Thẻ sup trong HTML

Nội dung trong thành phần được viết dưới dạng chỉ số trên, kích thước của nó bằng kích thước của các ký tự quanh nó nhưng độ cao của nó bằng một nửa các ký tự khác.

Ví dụ

       Van bang dang chi so tren trong HTML     

Vi du the sup trong HTML .

Nó sẽ hiển thị kết quả sau khi bạn chạy code trên:

Vi du the sup trong HTML .

Chỉ số dưới trong HTML – The sub trong HTML

Nội dung trong thành phần được viết ở dạng chỉ số dưới, kích thước của nó bằng kích cỡ các ký tự bao quanh nhưng độ cao bằng một nửa.

Ví dụ

       Van ban dang chi so duoi trong HTML     

Vi du the sub trong HTML .

Kết quả hiển thị:

Vi du the sub trong HTML .

Chèn văn bản trong HTML – The ins trong HTML

Bất cứ nội dung xuất hiện trong thành phần được hiển thị như ở dạng văn bản được chèn.

Ví dụ

       Vi du the ins trong HTML     

Toi thich hoc HTML

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

Toi thich hoc HTML

Phần văn bản bị xóa trong HTML – Thẻ del trong HTML

Nội dung xuất hiện trong phần tử được hiển thị dưới dạng bị xóa.

Ví dụ

       Vi du the del trong HTML     

Toi thich hoc HTML

Kết quả hiển thị khi bạn chạy code:

Toi thich hoc HTML

Cách làm văn bản hiển thị lớn hơn trong HTML – Thẻ big trong HTML

Nội dung trong phần tử được hiển thị ở một kích cỡ lớn hơn phần còn lại xung quanh nó.

Ví dụ

       Vi du the big trong HTML     

Tu sau day su dung the big trong HTML.

Kết quả hiển thị:

Tu sau day su dung the big trong HTML.

Cách làm văn bản hiển thị nhỏ hơn trong HTML – The small trong HTML

Nội dung xuất hiện trong thành phần được hiển thị ở một kích thước nhỏ hơn phần còn lại bao quanh nó.

Ví dụ

       Vi du the small trong HTML     

Tu sau day su dung the small trong HTML.

Kết quả hiển thị là:

Tu sau day su dung the small trong HTML.

Tạo nhóm nội dung trong HTML – Thẻ div và span trong HTML

Phần tử và cho phép bạn tạo các thành phần thành nhóm nội dung để có các khu vực hoặc các tiểu khu của một trang.

Ví dụ, bạn mong muốn đặt mọi thứ các lời chú thích ở cuối trang và đặt mọi thứ chúng trong 1 phần tử

để chỉ rằng mọi thứ các thành phần trong thành phần

nào đó. Bạn cũng cũng có thể đính kèm một style cho thành phần này.

Ví dụ

       Vi du the div trong HTML     
HOME | CONTACT | ABOUT
Vi du the div

Hoc HTML tai TopVn.....

Nó sẽ hiển thị kết quả như sau:

/about/contact_us.jsp

HOME | CONTACT | ABOUT
Vi du the div

Hoc HTML tai TopVn….

Bên cạnh đó, phần tử cũng đều có thể sử dụng để tạo nhóm chỉ cho những thành phần trong 1 dòng. Vì thế, nếu bạn có 1 phần của câu hay đoạn văn mà bạn mong muốn phân nhóm chúng, bạn cũng có thể có thể sử dụng thành phần như ví dụ dưới đây.

Ví dụ

       Vi du the span     

Day la vi du ve the span va the div co su dung CSS

Nó sẽ tạo nên kết quả sau:

Day la vi du ve the span va the div co su dung CSS

Những thẻ này được dùng phổ biến với CSS cho phép bạn đính kèm một style tới ở một địa điểm vực của trang.

Bài học HTML phổ biến khác tại vietjack.com:

 • HTML – Comment
 • HTML – Hình ảnh
 • HTML – Tạo bảng
 • HTML – Tạo bản kê
 • HTML – Thiết lập Background
 • HTML – Thiết lập màu
 • HTML – Thiết lập Font
 • HTML – Form trong HTML
PDF

Từ khóa bài viết: dinhthuanit.com, HTML, học html, học html cơ bản, Học HTML cơ bản và nâng cao, Học HTML cơ bản, HTML là gì, html co ban, html cơ bản, html nâng cao, textarea trong html, thẻ img trong html, form trong html, bảng màu trong html, iframe trong html, thẻ input trong html, thẻ select trong html, comment trong html, button trong html, select trong html, section trong html, thẻ nav trong html, mailto trong html, thẻ meta trong html, chữ chạy trong html, màu, form, background, style sheet, và sử dụng javascript

Bài viết Định dạng HTML: in đậm, in nghiêng, gạch chân, chỉ số trên, chỉ số dưới trong HTML | 190 thẻ HTML hay nhất được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang