[Genesis] Tổng hợp Code Snippets cho Genesis Framework

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài [Genesis] Tổng hợp Code Snippets cho Genesis Framework Genesis Framework đang được rất nhiều blogger nước ngoài cũng như Việt Nam ưa thích và sử dụng bởi tính đơn giản, bắt mắt, dễ tùy biến và hỗ trợ SEO rất tốt

Genesis Framework đang được biết bao blogger quốc tế cũng như Việt Nam ưa thích và sử dụng bởi tính đơn giản, bắt mắt, dễ tùy biến và hỗ trợ SEO rất tốt. Bản thân mình cũng sử dụng Genesis được một thời gian và thấy tuyệt lắm hảo và càng thấy yêu thích nó, nguyện làm việc với nó lâu dài. Bạn cũng có thể có thể xem bài đánh giá chi tiết Genesis Framework ngay trên blog này.

Và hôm nay, quyết định viết 1 loạt bài chia sẻ về Genesis Code Snippets cho các bạn đang làm dịch vụ thiết kế web sử dụng framework này.

genesis-code-snippets

Genesis Framework Code Snippets

 

ADMIN MANAGEMENT

 • Force the Genesis Layout Settings
 • Remove the Genesis In-Post SEO Settings
 • Remove the Genesis Layout Settings
 • Remove the Genesis Menu Link
 • Remove the Genesis SEO Settings Menu Link
 • Unregister the Genesis Layout Settings
 • Unregister the Genesis Widgets

AUTHOR BOX

 • Enable the Author Box on Archive Pages
 • Enable the Author Box on Single Posts
 • Modify the Author Box Title
 • Modify the Gravatar Size
 • Remove the Author Box on Single Posts

BREADCRUMBS

 • Modify the Breadcrumbs Display
 • Modify the Breadcrumbs Home Link
 • Reposition the Breadcrumbs

COMMENTS

 • Add A Comment Policy Box
 • Modify the Author Says Text
 • Modify the Comments Link Text
 • Modify the Comments Headline Text
 • Modify the Gravatar Size
 • Modify the Speak Your Mind Text
 • Modify the Trackbacks Headline Text
 • Modify the Submit Button Text

ENTRY CONTENT (HTML5)

 • Add Post Navigation
 • Remove Entry Content
 • Remove Post Image
 • Remove Post Navigation
 • Remove Post Permalink

ENTRY FOOTER (HTML5)

 • Customize the Entry Meta
 • Remove Entry Footer Markup
 • Remove Entry Meta

ENTRY HEADER (HTML5)

 • Customize the Entry Meta
 • Remove Entry Header Markup
 • Remove Entry Meta
 • Remove Entry Title
 • Remove Post Format Image

FOOTER

 • Customize the Return to Top of Page Text
 • Customize the Credits Text
 • Customize the Site Footer
 • Reposition the Site Footer

HEAD SECTION

 • Add Viewport Meta Tag
 • Add Custom Viewport Meta Tag

HEADER

 • Modify the Header URL
 • Remove the Site Title
 • Remove the Site Description
 • Remove the Widget Area

HTML5

 • Enable HTML5 Markup

IMAGES

 • Add Featured Images
 • Display a Custom Favicon
 • Display a Custom Gravatar

MISCELLANEOUS

 • Add Custom Body Class
 • Show Content Above Posts on Blog Page

NAVIGATION MENUS

 • Reposition the Primary Navigation Menu
 • Reposition the Secondary Navigation Menu
 • Unregister the Primary/Secondary Navigation Menus
 • Unregister the Primary Navigation Menu
 • Unregister the Secondary Navigation Menu
 • Add Navigation Extras

POST EXCERPTS

 • Modify the Content Read More Link
 • Modify the Content Limit Read More Link
 • Modify the Length of Post Excerpts

POST FORMATS

 • Add Post Formats
 • Add Post Format Images

POST INFO (XHTML)

 • Customize the Post Info Function
 • Remove the Post Info Function

POST META (XHTML)

 • Customize the Post Meta Function
 • Remove the Post Meta Function

POST NAVIGATION

 • Customize the Newer Posts Link
 • Customize the Older Posts Link
 • Customize the Next Page Link
 • Customize the Previous Page Link

SCRIPTS

 • Disable Superfish Script
 • Enable Superfish Script

SEARCH FORM

 • Customize the Search Form Input Box
 • Customize the Search Form Input Button
 • Customize the Search Form Label

SIDEBARS

 • Unregister Primary Sidebar
 • Unregister Secondary Sidebar

STRUCTURAL WRAPS

 • Add Structural Wraps

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết [Genesis] Tổng hợp Code Snippets cho Genesis Framework được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang