Giới hạn số lượng mua bởi danh mục trong WooCommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Giới hạn số lượng mua bởi danh mục trong WooCommerce

Ở bài trước tôi đã chỉ cho bạn cách hiển thị số lượng mua trên giỏ hàng WooCommerce. Theo mặc định, khách hàng cũng đều có thể mua bất kỳ con số nào từ cửa hàng Woocommerce. Đôi khi chủ cửa hàng cần bán các sản phẩm chỉ có thể bán được với số cụ thể. Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu cách giới hạn Số lượng sản phẩm của 1 danh mục nhất định sẽ có bán.

Tương tự, bạn thêm các loại mã sau vào cuối tệp functions.php vào chủ đề của bạn:

 add_action( 'woocommerce_check_cart_items', 'check_total' ); function check_total() { // Only run in the Cart or Checkout pages if( is_cart() || is_checkout() ) { global $woocommerce, $product; $total_quantity = 0; $display_notice = 1; $i = 0; //loop through all cart products foreach ( $woocommerce-> cart-> cart_contents as $product ) { // See if any product is from the cuvees category or not if ( has_term( 'category-1', 'product_cat', $product['product_quantity']; } } // Set up the acceptable totals and loop through them so we don't have an ugly if statement below. $acceptable_totals = array(1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 72, 96, 120); foreach($acceptable_totals as $total_check) { if ( $total_check == $total_quantity ) { $display_notice = 0; } } foreach ( $woocommerce-> cart-> cart_contents as $product ) { if ( has_term( 'category-1', 'product_cat', $product['product_This product can only be sold in following quantities 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 96 | 120.', $total_quantity), 'error' ); } $i++; } } }  

Trong đoạn code trên, bạn sẽ cần một vài thay đổi nhỏ để thích hợp với website của bạn. Tìm dòng sau if ( has_term( 'category-1', 'product_cat', $product['product_

This product can only be sold in following quantities 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 96 | 120.

', $total_quantity), 'error' );

Bây giờ hãy thêm mặt hàng của danh mục đó bằng phương pháp nhấp vào nút thêm vào giỏ hàng, Khi bạn mua tiếp tục với số không hợp thức hoặc cho dù cố gắng cập nhật giỏ hàng, nó sẽ hiển thị cho bạn thông báo lỗi và sẽ không cấp phép bạn tiếp tục.

Chúc bạn thành công!

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng phương pháp đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng cũng đều có thể theo dấu blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Giới hạn số lượng mua bởi danh mục trong WooCommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang