Gửi dữ liệu contact form tới URL

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Gửi dữ liệu contact form tới URL

Chào các bạn, bài hôm nay mình chỉ dẫn cách gửi dữ liệu contact form vào URL sử dụng fast secure contact form. Ở trong bài trước tôi đã hướng dẫn cách tạo contact form sử dụng fast secure contact form trên website.

Fast Secure Contact Form được hỗ trợ bởi 1 plugin có tên “Contact Form DB“, plugin này sẽ lấy dữ liệu của contact form và lưu vào trong cơ sở dữ liệu mysql.

Có nhiều phương pháp để có thể mang dữ liệu của contact form và lưu ra nơi khác như google form,…ngoài cách sử dụng hook như mình có nhắc đến trong tutorial trước cách đơn giản hơn bạn sử dụng tính năng redirect to another site.

Redirect to another site

Truyền tham số posted data trên form vào địa điểm URL thông qua phương thức GET. Cấu hình phần này, bạn xem tại đây.

Silent Remote Sending

Một chọn lựa khác là sử dụng tính năng “Silent Remote Sending” . Với phương pháp này chúng ta có thể sử dụng cả hai phương thức truyền dữ liệu POST hoặc GET. Nếu bạn kích hoạt tính năng gửi dữ liệu này, form sau khi được thực thi bởi người dùng sẽ gửi dữ liệu ẩn vào remote URL mà bạn chỉ định.

Sau đó, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ lưu giữ thứ 3 như mailing list API, hay google cloud,…

Để kích hoạt sử dụng tính nawnt Slient Remote Sending, vào tab Advanced -> Silent Remote Sending Settings.

 • Silent Remote Sending : chọn lựa phương thức gửi dữ liệu, POST/GET
 • Silent Remote URL : điền địa chỉ remote URL, sẽ truyền dữ liệu vào địa điểm này bắt đầu bằng http://
 • Silent send fields to ignore : trường này là tùy chọn không bắt buộc. Nhập danh sách tên fields bạn không muốn gửi vào URL. Mỗi field bạn viết trên 1 dòng, sử dụng option này để loại bỏ 1 số trường bạn không cần thiết truyền vào URL.
 • Silent send fields to rename : Option này cho phép bạn thay tên fields, cũng giống trên mỗi field được viết trên 1 dòng. Gán tên mới cho field cũ với cú pháp như sau:
  oldname=newname
  Ví dụ:
  from_name=name
  from_email=email
 • Silent send key value pairs to add : với tùy chọn này bạn cũng có thể sử dụng thêm tham số URL ngoài các tham số chứa dữ liệu của contact form. Mỗi tham số viết 1 dòng theo cặp gồm key & value.
  Ví dụ:
  account=23453546
  newsletter=join
  action=signup
 • Disable email sending (use only when required while you have enabled silent remote sending) : chọn vào option này sẽ tắt tính năng gửi gửi mail mặc định của form tới bạn, nếu bạn chỉ muốn làm việc ở URL thứ hai này. Lưu ý: mail xác nhận mặc định luôn được gửi thậm chí có chọn vào option này.

gửi dữ liệu contact form tới remote URL

Hẹn gặp bạn ở tutorial tiếp theo.

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Gửi dữ liệu contact form tới URL được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang