Hiển thị hình ảnh đại diện cho danh mục sản phẩm – woocommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hiển thị hình ảnh đại diện cho danh mục sản phẩm – woocommerce

Woocommerce mặc định hiển thị nguyên chuỗi miêu tả description trong category template, nội dung miêu tả của category sử lý tại hook woocommerce_archive_description ở dòng này:

     

trong file archive-product.php .

Bạn có thể thêm các nội khác vào trước hoặc sau nội dung mặc định của hook woocommerce_archive_description bằng cách gọi thêm hàm vào hook đó. Nếu bạn mong muốn thêm hình ảnh đại diện cho danh mục sản phẩm, chúng ta chèn đoạn code sau đây vào theme functions.php:

 //display category image on category page add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_category_image', 2 ); function woocommerce_category_image() { if ( is_product_category() ){ global $wp_query; $cat = $wp_query-> get_queried_object(); $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $cat-> term_id, 'thumbnail_'; } } }  

Như vậy kết quả trong file archive-product.php sẽ hiển thêm hình ảnh trước phần nội dung mô tả cho danh mục sản phẩm.
hình ảnh đại diện cho category woocommerce
Bạn có thể đổi nội dung trong hàm woocommerce_category_image xuất hiện ở trước hoặc sau nội dung có sẵn trước đó của hook woocommerce_archive_description . Bằng cách thay đổi chỉ số thứ tự gọi priority.

 add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_category_image',    );    

Ở ví dụ trên là 2, đứng trước giá trị mặc định là 5 do đó hình ảnh được chèn vào trước nội dung category.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và hãy nhớ chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng cũng đều có thể theo dõi blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Hiển thị hình ảnh đại diện cho danh mục sản phẩm – woocommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang