Hiển thị ngày đăng ký User trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hiển thị ngày đăng ký User trong WordPress

Bạn có muốn hiển thị ngày đăng ký người sử dụng trong WordPress không? Các trang web và diễn đàn phổ biến thường hiển thị ngày đăng ký người sử dụng trên hồ sơ cá nhân “với tư cách là thành viên kể từ năm 2015”. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nhắc đến đến cách hiển thị ngày đăng ký của người dùng trong WordPress.

Bạn muốn hiển thị ngày đăng ký người dùng ở đâu và như thế nào?

Một số bạn cũng có thể chỉ mong hiển thị ngày đăng ký của người dùng trong số cột quản trị của trang người dùng. Điều này sẽ cung cấp cho bạn tổng quát nhanh về thời điểm người dùng tham dự trang web của bạn và cấp phép bạn bố trí theo ngày đăng ký.

Một tình huống sử dụng khác là hiển thị ngày đăng ký của người dùng trên trang ‘Edit Profile’. Điều này sẽ cho phép bất kỳ quản trị viên và chính người sử dụng nhìn thấy khi họ tham dự trang web của bạn.

Cuối cùng bạn cũng có thể có thể muốn hiển thị ngày đăng ký người dùng trên giấy tờ công khai của họ phía trên trang web.

Thêm cột ngày đăng ký trên trang người dùng trong quản trị WordPress

Điều đầu tiên bạn nên làm là cài đặt và kích hoạt plugin Admin Columns. Khi kích hoạt, bạn phải truy cập Settings » Admin Columns để thiết lập cấu hình plugin.

Trong tab ‘admin columns’, nhấp vào Users và sau đó nhấp vào nút Add column.

Tiếp theo chọn “Registered” trong trường Type và nhấp vào nút cập nhật.

Bây giờ bạn có thể truy cập màn hình người sử dụng nơi bạn sẽ thấy một cột mới có nhãn ‘Registered’ hiển thị ngày khi người dùng đăng ký trên trang web WordPress của bạn.

Hiển thị trường ngày đăng ký trong giấy tờ người dùng

Để hiển thị ngày đăng ký trên trang giấy tờ chỉnh sửa, bạn sẽ cực kỳ cần thêm một quãng mã vào file functions.php của giao diện WordPress của bạn.

Dán đoạn mã sau vào cuối tệp functions.php

  <?php add_action( 'plugins_loaded', 'init' ); /** * Adding needed action hooks */ function init(){ foreach( array( 'show_user_profile', 'edit_user_profile' ) as $hook ) add_action( $hook, 'add_custom_user_profile_fields', 10, 1 ); } /** * Output table * @param object $user User object */ function add_custom_user_profile_fields( $user ){ $table = ' 

%1$s

%1$s

Member since: %2$s

'; $udata = get_userdata( $user-ID ); $registered = $udata-> user_registered; printf( $table, 'Registered', date( "M Y", strtotime( $registered ) ) ); } ?>

Như vậy bằng phương pháp chỉnh sửa hồ sơ người dùng trong khu vực quản trị viên WordPress của bạn và bạn sẽ thấy cột ngày đăng ký người dùng.

Hiển thị ngày đăng ký người dùng trên trang web

Chúng ta sẽ tạo shortcode dễ dàng để hiển thị ngày đăng ký của mọi người dùng trên trang web. Để thực hiện bạn dán đoạn mã sau vào cuối tệp functions.php

 function wp_user_registration_date($atts, $content = null ) { $userlogin = shortcode_atts( array( 'user' =>  FALSE, ), $atts ); $uname = $userlogin['user']; if ($uname!== FALSE) { $user = get_user_by( 'login', $uname ); if ($user == false) { $message ='Sorry no such user found.'; } else { $udata = get_userdata( $user-ID ); $registered = $udata-> user_registered; $message = 'Member since: ' . date( "d F Y", strtotime( $registered ) ); } } else { $message = 'Please provide a username.'; } return $message; } add_shortcode('memberdate', 'wp_user_registration_date');  

Để hiển thị ngày đăng ký của 1 người sử dụng cụ thể, bạn sử dụng shortcode membersince. Ví dụ sau, mình hiển thị ngày đăng ký của user ‘demo’:
[membersince user=demo]

Hy vọng bài viết này còn cũng có thể có thể giúp bạn cách hiển thị ngày đăng ký của người dùng trong WordPress.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và hãy nhớ chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể có thể theo dấu blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Hiển thị ngày đăng ký User trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang