Hiển thị (sale flash) % chiết khấu cho sản phẩm – WooCommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hiển thị (sale flash) % chiết khấu cho sản phẩm – WooCommerce

Trong bài trước, các bạn đã học cách thiết lập giá cho sản phẩm với sale price và regular price trong woocommerce. Thậm trí tạo custom price hiển thị thêm 1 giá đặc biệt cho khách hàng đều đều ghé thăm website của bạn gọi là wholesale price.
Với các sản phẩm có giá bán tại cửa hàng thấp hơn giá thị trường, woocommerce hiển thị tip gắn vào mỗi hình đại diện của mặt hàng có nội dung “Sale!” (gọi là sale flash hay Sale Badge ), nhằm thông báo cho người thăm viếng website biết mặt hàng này có ưu đãi so với giá bán của thị trường.
sale-price-product-woo

Bạn muốn sửa lại thông báo với một con số cụ thể từ đấy khách hàng cũng đều có thể hiểu rằng họ tiết kiệm được bao nhiều tiền lúc mua mặt hàng trên quầy bán hàng của bạn. Ví dụ có thể thay bằng % ưu đãi hoặc bớt đi bao nhiêu tiền so với giá ngoài thị trường.
change-sale-badge

Thay đổi sale flash hiển thị trên mặt hàng sử dụng Hook

Để làm điều đó bạn sử dụng hook woocommerce_sale_flash , bạn cũng có thể có thể thay đổi bất kỳ nội dung nào với phần thông báo sale price cho từng sản phẩm. Thêm các loại sau vào theme functions.php

  regular_price; $to = $_product-> price; if($from==$to || !$to) return ''; $percent=round(($from-$to)/$from*100); $text=$from> $to? 'Giảm':'Tăng'; return ' '.$text.' '.$percent.' % '; } ?>  

Sử dụng filter woocommerce_sale_flash trong woocommerce template loop/sale-flash.php single-product/sale-flash.php tương ứng cho trang liệt kê mặt hàng và trang sản phẩm chi tiết.
File loop/sale-flash.php :

   is_on_sale()) : ?>  <?php echo apply_filters('woocommerce_sale_flash', ' '.__('Sale!', 'woocommerce').' ', $post, $product); ?>   

File single-product/sale-flash.php :

   is_on_sale() ) : ?>  <?php echo apply_filters( 'woocommerce_sale_flash', ' ' . __( 'Sale!', 'woocommerce' ) . ' ', $post, $product ); ?>   

Nếu bạn tùy biến giao diện woocommerce, để thay đổi hiển thị sale flash bằng phương pháp override file này trong theme, thì sẽ sử dụng template mặc định trong thư mục plugin woocommerce/templates . Trường hợp cả 2 nơi đều không tìm thấy thì sẽ mất tính năng hiển thị sale flash cho những sản phẩm có giá sale price.
Lúc đó, filter woocommerce_sale_flash không hoạt động, vô tác dụng vì nó template duy nhất sử dụng hook này không tồn tại.
Do vậy, nếu phiên bản woocommerce bạn đang sử dụng khuyết template này thì tạo file sale-flash.php mới trong theme lưu vào đường dẫn thư mục như trên hoặc copy thêm vào woocommerce plugin nếu cần backup.

Tùy biến sale flash sử dụng plugin

Bạn cũng cũng có thể thay đổi hiển thị Sale Flash/Sale Badge cho các mặt hàng có giá sale price, với plugin WooCommerce Smart Sale Badge .
Plugin sẽ thêm giá tiết kiệm được khi mua mặt hàng tại cửa hàng và sửa thêm vô chuỗi mặc định “Sale!” giống như thế này.
change-sale-badge

Tải và kích hoạt plugin cho wordpress là bạn cũng đều có thể sử dụng ngay tính năng sale bagde cho website bán hàng.
Chú ý :
Khi cài đặt plugin này bạn kông được tạo thêm hook woocommerce_sale_flash trong file theme functions.php, vì theo thứ tự theme sẽ load sau plugin do đấy filter woocommerce_sale_flash cuối cùng sẽ được dùng chính là theme.

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Hiển thị (sale flash) % chiết khấu cho sản phẩm – WooCommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang