Hướng dẫn tạo shortcode và ứng dụng trong wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hướng dẫn tạo shortcode và ứng dụng trong wordpress

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ dẫn các bạn hiểu về shortcode và cách hoạt động cũng như cách sử dụng chúng một cách hiệu quả. Vậy shortcode được hiểu như thế nào, mình xin lấy thí dụ đơn giản: Giả sử ta có shortcode tên get_name, và nội dung của shortcode là chuỗi html: “ Mr.Hoang ” chúng ta chèn chuỗi shortcode sau vào bài viết (post):

 [get_name] 

Những chỗ nào được chèn chuỗi này thì sẽ hiển thị nội dung html của shortcode đó khi xem bài viết.

Tạo và sử dụng shortcode

Bản chất gọi shortcode là gọi hàm, tạo shortcode chính là tạo hàm. Shortcode thường dùng vào việc hiển thị nội dung.
Đoạn mã sau đây tạo shortcode “userinfo”.

  //tạo shorcode  add_shortcode (  'userinfo'  ,  'echo_hello'  )  ;   function  echo_hello (  $prop  )  {   $d  = shortcode_atts (  array  (  'name'  =>   'Mr Danh'  ,  'age'  =>   '22'  )  ,  $prop  )  ;   #note: arg là giá trị mặc định nếu k tìm thấy. nếu k chỉ định tại đây thì coi như tính chất đó k có.   extract  (  $d  )  ;   echo   'Name: '  ,  $name  ,  ', Age:'  ,  $age  ;   }  

Chú ý: Vì shortcode được thiết kế có vai trò như 1 hàm, do đấy có tính chất truyền vào. Hàm shortcode_atts để lấy thuộc tính của shortcode và sử dụng vào trong hàm. Chú ý: tham số trước mắt của shortcode_atts xác định các tính chất của shortcode. Tham số thứ hai là giá trị của tính chất được truyền vào shortcode, nó sẽ thay thế giá trị thuộc tính mặc định được chỉ định ở tham số đầu. Quan trọng: Nếu tham số đầu tiên là mảng trống tức không những định các tính chất của shortcode thì shortcode này không có tính chất cho dù có truyền thuộc tính vào shortcode. Tuy nhiên có thể lấy giá trị tính chất từ tham số $prop mà chẳng cần qua hàm shortcode_atts .

Giờ mình sẽ chèn shortcode vào viết, sử dụng cú pháp dưới đây:

 Thong tin user: [userinfo name="mr.huy" age="23"] 

Kết quả:
Thong tin user:
Name: mr.huy, Age: 23
Sử dụng tính chất mặc định.

 Thong tin user :   [ userinfo ]  

Kết quả:
Thong tin user: Name: Mr Danh, Age: 22

Có 2 cách sử dụng shortcode, gọi shortcode thông qua chuỗi chính là cách trên. Ngoài ra bạn cũng có thể thực thi shortcode trong code, sử dụng do_shortcode .

  <  ?php do_shortcode (  '[userinfo]'  )  ;   ?>  

Loại bỏ shortcode trong chuỗi

Trong nội dung bài viết, nếu bạn không thích sử dụng/cho hiển thị shortcode thì cũng đều có thể bỏ chúng đi. Code sau đây xoá bỏ toàn bộ shortcode trong nội dung bài viết.

  $post_content  = get_the_post (  )  ;   echo  strip_shortcodes (  $post_content  )  ;  

Một vài ứng dụng của shortcode

Sử dụng shortcode để Include file.

  /*Using the WordPress Shortcode API to include an external file in the post content*/   - To  do  this the first thing that has to be done is to create a Shortcode  function  in the functions . php    function  include_file (  $atts  )   {   //check the input and override the default filepath NULL   //if filepath was specified   extract  ( shortcode_atts (  array  (  'filepath'   =>   'NULL'  )  ,   $atts  )  )  ;   //check if the filepath was specified and if the file exists   if   (  $filepath  !=  'NULL'   &&   file_exists  ( TEMPLATEPATH .  $filepath  )  )  {   //turno on output buffering to capture script output   ob_start  (  )  ;   //include the specified file   include  ( TEMPLATEPATH .  $filepath  )  ;   //assign the file output to $content variable and clean buffer   $content   =   ob_get_clean  (  )  ;   //return the $content   //return is important for the output to appear at the correct position   //in the content   return   $content  ;   }   }   //register the Shortcode handler  add_shortcode (  'include'  ,   'include_file'  )  ;  

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng phương pháp đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng cũng có thể theo dõi blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Hướng dẫn tạo shortcode và ứng dụng trong wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang