Hướng dẫn tạo trang landing pages với Genesis Framework

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hướng dẫn tạo trang landing pages với Genesis Framework

Lading pages là trang bạn nên trú trọng tập trung vào quảng bá giới thiệu mặt hàng là khuân mặt của website.

Landing Page là gì?

Landing page là một trang có thiết kế bung rộng chưa kể cả các phần tử như Header, Sidebar, Footer…

Cách tạo landing page trong Genesis Child Theme

Để tạo landing page, bạn truy cập Pages > > Add New và thuộc tính trang tại mục Template chọn “Landing”.
page-attributes
Nếu bạn không thấy tên template này nghĩa là theme của bạn đang dùng không bổ trợ landing page template. Bạn cần tạo thêm nó.

Tùy biến template landing page trong Genesis Child Theme

Tạo template mới page_landing.php vào thư mục theme của bạn và chèn đoạn code dưới đây vào file:

  <?php /* Template Name: Landing */ // Add custom body class to the head add_filter( 'body_add_body_landing-page'; return $classes; } // Remove header, navigation, breadcrumbs, footer widgets, footer add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' ); remove_action( 'genesis_header', 'genesis_header_markup_open', 5 ); remove_action( 'genesis_header', 'genesis_do_header' ); remove_action( 'genesis_header', 'genesis_header_markup_close', 15 ); remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_nav' ); remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_subnav' ); remove_action( 'genesis_before_loop', 'genesis_do_breadcrumbs'); remove_action( 'genesis_before_footer', 'genesis_footer_widget_areas' ); remove_action( 'genesis_footer', 'genesis_footer_markup_open', 5 ); remove_action( 'genesis_footer', 'genesis_do_footer' ); remove_action( 'genesis_footer', 'genesis_footer_markup_close', 15 ); genesis();  

Ở tỉ dụ trên mình chèn thêm class vào thẻ body, để phần biệt với những page khác. Sử dụng CSS để làm nổi bật landing page thu hút khách hàng. Chúc bạn thành công.

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng đều có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Hướng dẫn tạo trang landing pages với Genesis Framework được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang