Hướng dẫn thêm shortcode lightbox vào theme Flatsome

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hướng dẫn thêm shortcode lightbox vào theme Flatsome

Lightbox cấp phép bạn hiển thị hộp thoại Popup vào trang web WordPress một cách dễ dàng. Flatsome bổ trợ component lightbox đẹp mắt, để kích hoạt lightbox chúng ta sẽ nhấn vào nút hoặc liên kết với link #link-id.

Sau này là một số ví dụ dễ dàng về lightbox.

Lightbox dễ dàng

 
    Lightbox button
  
 

Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang