Hướng dẫn wordpress action Hooks & Filter cho posts

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hướng dẫn wordpress action Hooks & Filter cho posts

wp-hook
Sửa nội dung bài viết.

 /*modify content*/ add_filter( 'the_content', 'custom_post',20 ); function custom_post($content) { global $post, //current post if is single page $wp_query; $post_id = $post-> ID; //print_r($post); //Add a icon to the beginning of every post page. if ( is_single() ) // Add image to the beginning of each page $content = sprintf( '%s', get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ), $content ); //suffix/prefix content $write = 'hello world'; $new_content = $write . $content; return $new_content; }  

Sửa đối tượng single post (WP_Post).

 /*get single post*/ add_filter('the_post','single_post'); function single_post($post){ print_r($post); }  

Sửa tiêu đề bài viết post.

 /*edit post title*/ function suppress_if_blurb($title, $id) { #post title,post id if (in_category('blurb', $id)) { return ''; } return $title; } add_filter('the_title', 'suppress_if_blurb', 10, 2);  

Giới hạn số lượng ký tự tạo bởi the_excerpt , chúng ta có filter ‘excerpt_length’.

 //custom excerpt length function new_excerpt_length($length) { return 20; } add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');  

lưu ý: chỉ số 20 chẳng cần là số lượng ký tự chuẩn xác có trong chuỗi excerpt cuối cùng, mình không rõ wordpress tính toán đem ra chuỗi excerpt dựa vào số ký tự tối đa như thế nào? có khi nhỏ hơn lúc lớn hơn giá trị excerpt_length. Cách tốt nhất nếu website của bạn không hiển thị đúng excerpt thì tự tạo hàm giới hạn chuỗi trong php.
Tuy nhiên trong wordpress cũng có hàm giới hạn nội dung chuỗi với ký tự excerpt more, nhưng nguyên tắc cũng giống excerpt_length.

  <?php $content = get_the_content(); $trimmed_content = wp_trim_words( $content, 40, '   ...Read More  ' ); echo $trimmed_content; ?>   

Để tùy biến nội dung excerpt và sửa lại ký tự excerpt more bạn có thể sử dụng hook ‘the_excerpt’ hoặc ‘excerpt_more’. Xem chi tiết tại đây.

Xóa tag ‘p’ bao nội dung excerpt : mặc định the_excerpt chứa trong thẻ p thẻ này tự động tạo bởi hàm wpautop , bằng cách xóa hàm này ra khỏi filter the_excerpt để loại bỏ nó đi.

 remove_filter('the_excerpt', 'wpautop');  

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook

Bài viết Hướng dẫn wordpress action Hooks & Filter cho posts được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang