Khám phá cấu trúc URL – WordPress Rewrite Rules

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Khám phá cấu trúc URL – WordPress Rewrite Rules

Nếu bạn đã từng sử dụng các chức năng viết lại đường dẫn URL (Rewrite Rules) của WordPress, bạn sẽ muốn hiểu quy trình viết lại URL và debug để biết lý do bạn đang mắc phải. Trong công đoạn làm việc với khách hàng, chúng mình đã đương đầu trong vấn đề viết lại URL cho mặt hàng & bài viết WordPress. Đây là nguyên nhân mà mình viết bài chia sẻ này cho các ai đang tùy biến WordPress. Trong ví dụ sau mình có tạo nên chức năng in ra một danh sách mọi thứ các quy tắc viết lại URL hiện tại (theo thứ tự) và nêu bật quy tắc nào phù hợp với chế độ xem hiện tại.

Bạn cũng đều có thể chèn đoạn mã dưới đây vào file functions.php trong thư mục giao diện WordPress ngày nay của bạn.

 function jp_debug_rewrite_rules($where = 'head') { // only do this on public side if( is_admin() ) return false; switch($where) { case 'foot' : $filter = 'wp_before_admin_bar_render'; break; case 'footer' : $filter = 'wp_before_admin_bar_render'; break; default : $filter = 'get_header'; break; } add_filter($filter,function(){ global $wp_rewrite, $wp, $template; if (!empty($wp_rewrite-> rules)) { ?>   
Rewrite Rules
rules as $name => $value) { if( $name == $wp-> matched_rule ) { echo ' '; } else { echo ' '; } $i++; } ?>
Rule Rewrite
' . $i . ' '.$name.' ' . $value . '
Request ' . $wp-> request . '
Matched Rewrite Query matched_query).'"> ' . $wp-> matched_query . '
Loaded template '. basename($template) . '
'.$i.' '.$name.' '.$value.'
<?php } }); }

Để gỡ lỗi URL, bạn sử dụng hàm jake_debug_rewrite_rules() . Chúc bạn thành công!

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Khám phá cấu trúc URL – WordPress Rewrite Rules được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang