Làm thế nào để sử dụng WordPress do_shortcode

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Làm thế nào để sử dụng WordPress do_shortcode nếu bạn muốn sử dụng các đoạn shortcode này trong các files theme thì sao? Bạn sẽ cần sử dụng hàm do_shortcode() của WordPress.

Giới thiệu

WordPress shortcode cung cấp cho bạn nhiều chức năng bổ sung và cấp phép bạn nhúng các nội dung vào bài viết, page và slidebar. Nhiều plugin và theme dùng shortcode trao quyền cho người sử dụng thêm các nội dụng động vào blog cá nhân của họ. Để minh họa tốt hơn về phong thái hoạt động của shortcode, hãy lấy một tỉ dụ về một quãng shortcode của plugin Contact Form 7 như sau:

   [contact-form-7 404 "Not Found"]

Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang