Loại bỏ các bài viết trong một số category – [wordpress]

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Loại bỏ các bài viết trong một số category – [wordpress]

Trong bài trước tôi đã chỉ dẫn cách sử lý lọc bài viết trong template của wordpress sử dụng filter “pre_get_posts”. Một trong những các ứng dụng của hooks pre_get_posts là loại bỏ posts trong category.
lọc kết quả bài viết wordpress
Khi muốn lọc điều kiện để lấy bài viết theo mục đích sử dụng của bạn. Ví dụ sau đây mình sẽ loại bỏ các sản phẩm trong 1 category của trang web bán sản phẩm bằng woocommerce mà không muốn cho nó hiển thị.

 //Exclude posts from a particular category add_action( 'pre_get_posts', 'custom_pre_get_posts_query' ); function custom_pre_get_posts_query( $q ) { if ( ! $q-> is_main_query() ) return; if ( ! $q-> is_post_type_archive() ) return; if ( ! is_admin() && is_shop()) { $q-> set( 'tax_query', array(array( 'taxonomy' =>  'product_cat', 'field' =>  'slug', 'terms' =>  array( 'knives' ), // Don't display products in the knives category on the shop page 'operator' =>  'NOT IN' ))); //hoặc $q-> set('category__not_in'=> array('9')); //Exclude categories on your main page if ( $query-> is_home() && $query-> is_main_query() ) { $query-> set( 'cat', '-1,-1347' ); } } remove_action( 'pre_get_posts', 'custom_pre_get_posts_query' ); }  

Còn nhiều phần mềm khác của hook pre_get_posts mà bạn sẽ nhờ tới. Chúc bạn học tốt wordpress!

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng phương pháp đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng đều có thể theo dấu blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Loại bỏ các bài viết trong một số category – [wordpress] được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang