Loại bỏ category base trong wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Loại bỏ category base trong wordpress

Khi tạo category, thì category có địa chỉ dạng /category/category-slug. Bạn không thích slug “category” thì cũng đều có thể bỏ nó đi. Trong wordpress coi là category base. Để bỏ nó đi , đăng nhập vào wp-admin.
Chọn Settings-> Permalinks
Mục Optional, field Category base điền dấu “.”
Nhấn save.
Vậy đã hoàn tất, Giờ trỏ đến cột bên phải nhấn vào 1 category bán sẽ thấy slug category đã được loại bỏ.
Note:
– nếu không được, hãy thử cách này: Thêm dòng sau vào file .htaccess

 RewriteRule ^category/(.+)$ http://www.site.com/$1 [R=301,L] 

Nếu thử các cách trên không vẫn không loại bỏ được category base “/category/” rời khỏi category template thì sử dụng plugin “WP No Category Base“.
Trong website không nên cài nhiều plugin, cũng có thể gây xung đột cấu trúc wordpress rewrite.

Bài viết Loại bỏ category base trong wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang