Lỗi đăng nhập WordPress “Password Reset Key”

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Lỗi đăng nhập WordPress “Password Reset Key”

Bạn có gặp lỗi ‘Could not save password reset key to database’ trong WordPress không? Lỗi này thường diễn ra khi bạn đang cố đăng nhập vào trang web WordPress của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục lỗi ‘password reset key’ trong WordPress.

Tại sao sẩy ra lỗi “WordPress Could Not Save Password Reset Key”?

Dấu hiệu trước mắt của lỗi này là bạn sẽ chẳng thể đăng nhập vào trang web WordPress của mình. Bây giờ nếu bạn gắng gượng đặt lại mật khẩu, thì bạn sẽ thấy thông báo lỗi “Could not save password reset key to database”.

Nếu bạn không thấy thông báo lỗi này, thì lỗi đăng nhập của bạn có thể do các vấn đề khác.

Thông báo này đã cho thấy WordPress không thể ghi tin tức mới vào cơ sở dữ liệu WordPress. Điều này xảy ra khi tài khoản lưu trữ WordPress Hosting của bạn đã sử dụng hết tài nguyên dung lượng đĩa.

Kích thước cơ sở dữ liệu WordPress của bạn cũng là một phần của không gian đĩa. Vì bạn đã sử dụng vượt quá dung lượng, bạn sẽ không thể ghi thêm bất kỳ dữ liệu nào nữa.

Sửa lỗi WordPress “Could Not Save Password Reset Key”

Để khắc phục lỗi này, bạn cần kết nối vào tài khoản hosting bằng phần mềm FTP hoặc Trình quản lý tệp trong cPanel.

Tiếp theo, chuyển đến thư mục /wp-content/uploads/ của bạn và xóa một vài tệp hình ảnh lớn để giải phóng không gian. Lưu ý: bạn phải sao lưu WordPress để lưu các tệp đó xuống máy tính của bạn tránh trường hợp xóa nhầm files.

Bạn cũng nên xem:

  • Tối ưu WordPress, giảm dung lượng DB với lệnh SQL
  • Tối ưu database, giảm dung lượng CSQL cho WordPress

Sau đó, bạn cũng có thể có thể truy cập lại trang web và thử đăng nhập lại.

Sau khi đăng nhập, bạn cũng có thể xem lại các tệp WordPress của mình và xem có tệp nào chẳng cần thiết và chiếm quá độ dung lượng không. Thông thường các tệp này được lưu trữ trong thư mục /wp-content/ & /wp-content/uploads/

Nhiều người dùng WordPress có cấu hình plugin cho bộ nhớ đệm cache , nếu website của bạn có dữ liệu lớn & cấu hình sai sẽ làm tăng con số tệp sử dụng để nạp nội dung tĩnh cho website. Các files này sinh ra ngày 1 nhiều hơn & tất yếu sẽ khiến tăng dung lượng ở đĩa.

Một thủ phạm phổ biến khác cũng có thể có thể là các plugin sao lưu WordPress của bạn. Nếu bạn đang lưu giữ các tệp sao lưu WordPress trên máy server của mình, thì mọi thứ các bản sao lưu được lưu trữ kia sẽ chiếm dung lượng chẳng càng phải có trên tài khoản Hosting của bạn. Bạn phải luôn lưu giữ các tệp sao lưu WordPress của mình trên dịch vụ lưu trữ đám mây của bên thứ ba như Google Drive hoặc Dropbox.

Mình hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn sửa lỗi ‘could not save password reset key to database’ trong WordPress một cách dễ dàng.

Bài viết Lỗi đăng nhập WordPress “Password Reset Key” được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang