Lỗi upload ảnh trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Lỗi upload ảnh trong WordPress

Đây là vấn đề phổ biến xảy ra khi lỗi upload ảnh trong WordPress, các nguyên nhân khi bản tải hình ảnh lên wordpress bị thất bại là:

 • Lỗi HTTP khi upload ảnh
 • Không thể tạo thư mục uploads/*
 • File vượt quá dung lượng cấp phép upload_max_filesize

Lỗi HTTP khi upload ảnh

Điều này sẩy ra khi bạn có gắng tải lên một hình ảnh có dung lượng lớn, ví dụ ảnh có kích cỡ 3000 x 2000 pixel. Hầu hết các WordPress hosting sẽ bị giới hạn. Một vài server có hiển thị lỗi thậm trí kích cỡ dưới 3000 x 2000 pixel cũng bị chặn, điều này tùy thuộc vào tài nguyên máy chủ.

Lỗi upload ảnh

Giải pháp
Dưới đây là những biện pháp cũng có thể giúp bạn loại bỏ lỗi HTTP upload trong WordPress.

Giảm kích thước ảnh trước lúc upload

Nếu bạn sử dụng Mac OS, cũng đều có thể chạy phần mềm Preview App để giảm kích cỡ ảnh. Đối với PC bạn có thể sử dụng trương trình Paint. Mình cũng đều có xây dựng tool giảm dung lượng ảnh cho tối ưu Pagespeed, bạn có thể tải về.

Tăng bộ nhớ PHP

Liên hệ với công ty lưu giữ hosting của bạn và đòi hỏi họ tăng bộ nhớ PHP. Tăng đến khi bạn wordpress chấp hình cho bạn tải hình ảnh với kích thước nào đó, vd kích thước width=2000px. Lưu ý: với ảnh có dung lượng lớn bạn cũng cần tăng thời gian thực thi PHP.

Bạn có thể tự tăng bộ nhớ trong WordPress, bằng cách sửa lại file wp-config.php. Luu ý: cách này chỉ có công hiệu nếu gói hosting WordPress của bạn có chỉ định dung lượng bộ nhớ. Hãy tăng giá trị này đến khi bạn cũng đều có thể tải được ảnh:

 define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' ); 

Bạn cũng cũng có thể có thể tăng bộ nhớ bằng phương pháp sử dụng file .htaccess. Lưu ý, một số web hosting không cho phép điều này, và bạn sẽ gặp lỗi 500 internal server error.

 php_value memory_limit 256M 

Nếu bạn có quyền truy cập file php.ini, bạn cũng có thể sửa giá trị memory_limit

ModSecurity

Server của bạn cũng đều có thể được cài đặt mod_security và nó gây nên lỗi upload. Để tắt nó đi, bạn thêm dòng sau vào .htaccess trong thư mục wp-admin.

  SecFilterEngine Off SecFilterScanPOST Off   

Chú ý: xóa đi nếu như nó làm lỗi đến server của bạn.

Access Control

Nếu server của bạn sử dụng Access Control dựa theo xác thực (htpasswd, mật khẩu bảo quản thư mục), bạn sẽ chẳng thể sử dụng Flash Uploader, Cron và XMLRPC. Những gì bạn phải làm là thêm dòng sau vào file .htaccess ở thư mục gốc chứa wordpress.

 # Exclude the file upload and WP CRON scripts from authentication  Satisfy Any Order allow,deny Allow from all Deny from none   

Xung đột Plugin

Việc sử dụng nhiều plugins sẽ khiến xung đột và gây lỗi tính năng trong WordPress. Hãy tắt từng plugin một, đồng thời xóa cache WordPress và trình duyệt rồi thử lại (lưu ý thử tải ảnh với kích cỡ nhỏ trước).

Không thể tạo thư mục và lỗi ảnh trong WordPress Media

Bạn không thể tải hình ảnh hay file audio trong Media, lỗi sau có thể bạn gặp phải:

Unable to create directory wp-content/uploads/2016/02. Is its parent directory writable by the server?

Điều này sảy ra khi thư mục wp-content/uploads đã thay đổi quyền chmod. Bạn cần chmod file sử dụng FTP với quyền 755.

Sau đó xóa cache trình duyệt, triển khai đăng nhập WordPress, truy cập vào Media Library và thử lại. Bạn sẽ không còn thấy lỗi này xuất hiện nữa.

File vượt quá dung lượng upload_max_filesize

Điều này sẩy ra khi bạn tải lên hình ảnh vượt quá dung lượng cho phép (upload_max_filesize) trong cấu hình php.ini. Bạn cần upload file nhỏ hơn thông số này hoặc đội giá trị lên nếu muốn.

Hãy xem thông tin hệ thống, cấu hình PHP với hàm phpinfo() . Tìm thông số upload_max_filesize và tăng giá trị để bạn có thể tải file với dung lượng lớn hơn.

Chúng ta có một số phương pháp để giúp bạn làm điều này.

Liên hệ với công ty hosting

Cách dễ dàng nhất bạn sẽ liên hệ với nhà sản xuất hosting, chụp ảnh lỗi và gửi cho họ. Yêu cầu họ trợ giúp đội giá trị upload_max_filesize . Cấu hình Hosting sẽ giới hạn các thông số như:

 upload_max_filesize post_max_size max_execution_time max_input_time 

Để không bị giới hạn , bạn nên thay đổi các giá trị phía trên với thông số như dưới đây:

 upload_max_filesize 64M post_max_size 64M max_execution_time 300 max_input_time 300 

Sửa php.ini

php.ini là file cấu hình mặc định của PHP. Đa phần các nhà sản xuất share hosting đều không cấp phép truy cập đến file này. Nếu bạn có thể thay đổi file này, thì bỏ thêm dòng sau:

 upload_max_filesize 64M post_max_size 64M max_execution_time 300 max_input_time 300 

Sử dụng .htaccess

Trong WordPress có sử dụng file .htacess để tạo URL thân thiện, bạn cũng có thể chống hack wordpress sử dụng .htaccess.

File này nằm ngay thư mục gốc cùng với wp-config.php. File .htaccess rất quan trọng và thận trọng khi sửa đổi, rất cũng có thể làm lỗi wordpress. Thêm đoạn sau vào phía dưới cùng của file.

 php_value upload_max_filesize 64M php_value post_max_size 64M php_value max_execution_time 300 php_value max_input_time 300 

Kiểm tra Database

Nếu bạn gặp tình huống tải ảnh lên WordPress, ảnh trắng không hiển thị tuy nhiên bạn thấy ảnh có upload thành đạt chứng minh bằng cách xem trực tiếp URL ảnh.

Khi bạn tải ảnh vào bài viết hoặc sản phẩm ảnh bị lỗi, nguyên do là file ảnh bạn tải lên chưa được gán cho bài viết. Lỗi này có nghĩa chẳng thể tạo ID của ảnh , lúc này bạn cần kiểm tra bảng wp_postmeta. Để làm điều này, bạn truy cập vào cPanel & mở ứng dụng phpMyAdmin.

Mình có phát hiện ra cấu trúc bảng wp_postmeta bị sai, vì nguyên do nào đó chẳng hạn quá trinh sao lưu dữ liệu WordPress của bạn gặp lỗi hay chuyển CSDL từ sqlite sang mysql bị lỗi. Nguyên nhân này rất có thể bạn vô tình làm wordpress hoạt động không chính xác.

Mỗi bảng DB đều có trường kiểu Auto Inscrement, ví dụ dưới này là lệnh SQL tạo bảng wp_postmeta.

 CREATE TABLE `wp_postmeta` ( `meta_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `post_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `meta_key` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL, `meta_value` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci, PRIMARY KEY (`meta_id`), KEY `post_id` (`post_id`), KEY `meta_key` (`meta_key`(191)) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1959 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci 

Bạn để ý trường meta_id là khóa chính và có kiểu AUTO_INCREMENT. Kiểu này sẽ tự động tạo giá trị Int cho cột meta_id. Kiểm tra lại bảng này trên phpMyAdmin, nếu của bạn thiếu trường hoặc sai kiểu dữ liệu thì sửa lại cho đúng.

Xung đột JS

Lý do chính của lỗi đây là script tải ảnh hoạt động bất bình thường. Script này cũng có thể bị tùy chỉnh bởi plugin hoặc theme. Nhiều theme có chèn thêm file JS vào giao diện , điều này rất có thể gây lỗi upload Media.

Bài viết này mình sẽ lấy thí dụ chứng minh về kiểu cách sửa lỗi nút thêm Media bằng phương pháp phát hiện ra lỗi. Mình sẽ đem ra một giải pháp nhanh giúp bạn theo dõi các lỗi trong lúc dùng nút. Bạn không cần cài thêm plugin, nhưng yêu cầu truy cập cPanel. Đăng nhập vào quản trị web hosting

Lưu ý sử dụng cách này lỗi upload ảnh của bạn sẽ được khắc phục, tuy nhiên bản tính lý do gây lỗi đó thì bạn vẫn không biết ? phương thức sau đây rất có hữu hiệu nếu bạn mong muốn lờ đi mọi thứ mọi lỗi gây ra bởi script xung đột tới từ theme hay plugin.

Để thực hiện bạn sử dụng cPanel, truy cập vào thư mục lưu giữ web. Tại thư mục gốc, bạn chỉnh sửa tệp wp-config.php. Cuộn xuống cuối file, ở trên dòng /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */, bạn thêm dòng code sau:

 define(‘CONCATENATE_SCRIPTS’, false ); 

Thêm code này website của bạn chỉ load một script duy nhất ở thời điểm tải ảnh. Do đó nó sẽ tự động sửa những lỗi xung đột bởi scripts khác.

Bây giờ bạn quay về trang upload ảnh, sẽ không còn thấy lỗi tải ảnh nữa. Trong lúc này, hãy cố gắng tìm ra lý do căn bản gây ra lỗi thêm Media để sửa nó triệt để. Sau đây là một số cách giúp bạn kiểm tra Web sửa máy tính ITS:

 • Kiểm tra scripts có thêm nữa Web sửa máy tính ITS: script cũng có thể có thể thêm bởi theme/plugin thông qua hàm wp_enqueue_script . Đó là bước đầu tiên bạn cần xem xét. Bật chrome debug và phát giác ra lỗi nếu có, nếu bạn chẳng thể phát hiện lỗi thông báo trên chrome, vì mỗi website sử dụng các scripts không giống nhau nên khó có một biện pháp đồng nhất. Cách đơn giản nhất bạn hãy thử tắt từng script và kiểm tra script nào gây xung đột. Nếu lỗi đó tới từ một trong các script có chèn vào web, bạn cũng đều có thể sửa lỗi bằng cách cập nhật lại script.
 • Nếu cách trên vẫn chưa xử lý được vấn đề, giờ đây bạn nên kiểm tra bản kê các plugins. Bạn vô hiệu hóa từng plugin một, cũng có thể có thể plugin thêm file script không tương thích cho phiên bản WordPress của bạn, nếu cũng có thể bạn phải liên hệ với những người phát triển plugin để thu được sự trợ giúp.
 • Cuối cùng, bạn kiểm tra giao diện WordPress theme. Thử đổi sang giao diện khác, mình khuyến khích sử dụng theme mặc định của WordPress, vì theme tiêu chí này sẽ không đòi hỏi cài bất cứ plugin nào.

Lỗi này thỉnh thoảng bạn có gặp phải, đừng lo lắng nếu những gợi ý trên chẳng thể xử lý vấn đề của bạn hãy liên hệ với Hoàng nhé, với dịch vụ sửa lỗi website team của Hoàng sẽ bổ trợ bạn.

Trên đây là các cách sửa lỗi upload ảnh trong wordpress, nếu bạn gặp một lỗi khác hãy chia sẻ với chúng tôi nhé.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Lỗi upload ảnh trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang