Lỗi WordPress database error – tràn bộ nhớ

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Lỗi WordPress database error – tràn bộ nhớ

Một ngày đẹp trời bạn mở wordpress để viết bài thì bạn gặp lỗi WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
wordpress error - hoangweb.com

 WordPress database error :   [ Got error  28  from storage engine ]  SELECT t .*,  tt .*,  tr . object_id FROM wp_terms  AS  t INNER  JOIN  wp_term_taxonomy  AS  tt ON tt . term_id  =  t . term_id INNER  JOIN  wp_term_relationships  AS  tr ON tr . term_taxonomy_id  =  tt . term_taxonomy_id WHERE tt . taxonomy IN  (  'category'  ,   'post_tag'  ,   'post_format'  )  AND tr . object_id IN  (  1280  ,   1282  ,   1284  ,   1286  ,   1288  ,   1290  ,   1292  ,   1294  )  ORDER BY t . name ASC 

Lỗi này không cấp phép làm việc với cơ sở dữ liệu, nên bạn không thể post bài.
Vậy lỗi đây là do đâu?

Lỗi 28 là lỗi không gian ổ đĩa (disk space error), thiếu dung lượng. Bạn cần liên hệ với những người quản lý host của bạn. Nếu test trên localhost, hãy kiểm tra ổ C nếu không bộ nhớ còn lại quá ít thì xoá bớt 1 số files nặng đi.

Hoặc do 1 nguyên nhân nhân khác, một dòng được thêm vô bảng (table mysql) có mức giá trị trùng với dòng khác ở cột mà các giá trị cần không giống nhau (unique). Nếu lỗi vẫn chưa được sử lý, thì nên xem có vấn đề ở plugins không?

Lỗi bộ nhớ php

Khi truy cập vào trang web lâu lâu bạn mắc phải lỗi Out of memory và có khi thì xuất hiện lỗi 500 Internal Server Error , vậy nguyên nhân là do đâu?

Lỗi này thông báo tràn bộ như khi sử lý script php, bạn thu được thông báo giống như thế này.

 Fatal error: Out of memory (allocated xxxxxx) (tried to allocate yyyyy bytes) in /home/user/domains/example.com/public_html/wp-content/plugins/wp-geshi-highlight/geshi/php.php on line 366 

Bạn cần liên hệ với nhà sản xuất host bên bạn để họ tăng bộ nhớ sử lý php.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Lỗi WordPress database error – tràn bộ nhớ được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang