Lưu dữ liệu contact form 7 vào database

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Lưu dữ liệu contact form 7 vào database

Để tạo form liên hệ trong WordPress, mọi người thường dùng plugin contact form 7. Đây là plugin đầu tiên và nổi tiếng trong vấn đề tạo form người dùng trên website. Bài hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách lưu dữ liệu từ form vào database của WordPress sử dụng contact form 7.

Mặc định khi người dùng làm lại thông tin trên website bằng cách điền vào form, sẽ gửi một email cho người quản trị với nội dung các trường mà khách hàng nhập. Tuy nhiên, nếu bạn mong muốn đọng lại thông tin của khách hàng vào CSDL thì nên làm thế nào?

Để thực hành bạn làm theo các bước dễ dàng sau đây.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo bảng mysql mới. Chạy mã sau trong phpmyadmin.

 CREATE TABLE `wp_tps_forms` ( `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `form` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', `data` text NOT NULL, `date` datetime NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;  

Thêm buổi lễ gửi submit trên form, chúng ta sử dụng hook wpcf7_before_send_mail $wpdb api. Chép mã sau vào file functions.php cho giao diện WordPress ngày nay của bạn.

  add_action('wpcf7_before_send_mail', 'save_form' ); function save_form( $wpcf7 ) { global $wpdb; /* Note: since version 3.9 Contact Form 7 has removed $wpcf7-> posted_data and now we use an API to get the posted data. */ $submission = WPCF7_Submission::get_instance(); if ( $submission ) { $submited = array(); $submited['title'] = $wpcf7-> title(); $submited['posted_data'] = $submission-> get_posted_data(); } $data = array( 'name' =>  $submited['posted_data']['name'], 'email' =>  $submited['posted_data']['email'] ); $wpdb-> insert( $wpdb-> prefix . 'tps_forms', array( 'form' =>  $submited['title'], 'data' =>  serialize( $data ), 'date' =>  date('Y-m-d H:i:s') ) ); }  

Vậy là xong! mỗi khi người sử dụng nhấn nút gửi, dữ liệu của khách hàng thực lực của bạn được lưu trữ trong bảng mysql wp_tps_forms .

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Lưu dữ liệu contact form 7 vào database được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang