Một số conditional tags trong wordpress woocommerce framework

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Một số conditional tags trong wordpress woocommerce framework

Các template tags sau đây bạn có thể sẽ cần trong lúc phát triển wordpress theme bán đồ với woocommerce.
template tag wordpress - hoangweb.com

Conditional tags – Với Category

 //Returns true when viewing a product category archive. is_product_category(); is_product_category( 'shirts' ); //When the product category page for the ‘shirts’ category is being displayed. is_product_category( array( 'shirts', 'games' ) ); //When the product category page for the ‘shirts’ or ‘games’ category is being displayed.  

Conditional tags – Tags

 //Returns true when viewing a product tag archive is_product_tag() is_product_tag( 'shirts' ); //When the product tag page for the ‘shirts’ tag is being displayed. is_product_tag( array( 'shirts', 'games' ) ); //When the product tag page for the ‘shirts’ or ‘games’ tags is being displayed.  

Xác định Template Page

 //Returns true when on the product archive page (shop). is_shop() //Returns true on a single product page. Wrapper for is_singular. is_product() //Returns true on the cart page. is_cart() //Returns true on the checkout page. is_checkout() //Returns true on the customer’s account pages. is_account_page()  

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng đều có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Xem thêm:

Bài viết Một số conditional tags trong wordpress woocommerce framework được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang