Nhúng Gists snippet vào blog wordpress hay nhất

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Nhúng Gists snippet vào blog wordpress hay nhất

Mình bắt đầu viết bài này vì nguyên do đã từng đăng code snippets trực diện vào posts và sử dụng wordpress SyntaxHighlighter Evolved plugin để hiển thị đọc code trên website. Cách này đôi khi làm việc và lâu lâu thì không. Lỗi chậm hiển thị đều đặn gặp phải.

Sau cùng, tôi bắt đầu sử dụng gists trên Github như xuất bản repositories cho mục tiêu tạo code snippets và cài đặt plugin để hiển thị code trên website/blog của tôi. Trường hợp apache của bạn đang chạy wordpress bị giới hạn ký tự truyền vào phương thức POST bởi mod_security. Thì này là cách hữu hiệu nhất.

Nhúng Gists snippet

Bạn chẳng cần cài đặt bất kỳ plugin nào chỉ dễ dàng đặt đoạn code sau đây vào functions.php

 /** * Embed Gists with a URL * * Usage: * Paste a gist link into a blog post or page and it will be embedded eg: * https://gist.github.com/2926827 * * If a gist has multiple files you can select one using a url in the following format: * https://gist.github.com/2926827?file=embed-gist.php * * Updated this code on June 14, 2014 to work with new(er) Gist URLs */ wp_embed_register_handler( 'gist', '/https?://gist.github.com/([a-z0-9]+)(?file=.*)?/i', 'bhww_embed_handler_gist' ); function bhww_embed_handler_gist( $matches, $attr, $url, $rawattr ) { $embed = sprintf( '', esc_attr($matches[1]), esc_attr($matches[2]) ); return apply_filters( 'embed_gist', $embed, $matches, $attr, $url, $rawattr ); }  

Tất cả bạn phải làm là chèn link Gist vào post/page vậy là snippet đã hiển thị trên website.
Chú ý: để đoạn code hoạt động bạn phải xóa username từ gist URL.
Thông thường khi copy địa chỉ gist sẽ bao gồm cả username, Ví dụ: https://gist.github.com/hoangsoft90/e6a698a4a5e6db48b314
thì đổi thành: https://gist.github.com/e6a698a4a5e6db48b314

Tuy nhiên nếu bạn không muốn mất quá trình xóa chuỗi username thì đổi dòng sau:

 wp_embed_register_handler( 'gist', '/https?://gist.github.com/([a-z0-9]+)(?file=.*)?/i', 'bhww_embed_handler_gist' );  

Thay bởi:

 wp_embed_register_handler( 'gist', '/https?://gist.github.com/(.+?)/([a-z0-9]+)(?file=.*)?/i', 'bhww_embed_handler_gist' );  

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Nhúng Gists snippet vào blog wordpress hay nhất được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang