Redirect sau khi đăng nhập wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Redirect sau khi đăng nhập wordpress

Việc chuyển đến 1 url khác sau khi cho người dùng đăng nhập vào web của bạn có nhiều mục tiêu như đến trang thiết lập tài khoản để bổ xung hoặc nếu là download file thì chuyển đến trang để tải file về…tuỳ theo mục đích bạn sử dụng mà bạn thiết kế.
Để chuyển hướng địa mới chỉ sau khi login, bạn dùng hook “login_redirect”. Xem thí dụ sau:

  //thay đổi redirect after login wp   function  login_redirect (   $redirect_to  ,   $request  ,   $user   )  {   if   (   $user  ->   has_cap  (  'edit_posts'  )   &&   (   empty  (   $redirect_to   )   ||   $redirect_to   ==   'wp-admin/'   ||   $redirect_to   ==  admin_url (  )   )   )   $redirect_to   =  admin_url (  'profile.php'  )  ;   //admin_url('admin.php?page=vcn-staff-page');   else   $redirect_to  = site_url (  'news'  )   return   $redirect_to  ;   }  add_filter (   'login_redirect'  ,   'login_redirect'  ,   10  ,   3   )  ;  

Ví dụ này, mô tả nếu người sử dụng không có có thẩm quyền sửa bài viết và địa chỉ redirect mặc định là trống hoặc chuyển về trang khởi điểm admin (tức dashboard) thì chuyển về trang “profile.php” chứa tin tức của người sử dụng hiện tại.
Ngoài ra, có một vài plugins thực hành điều đó như:
http://wordpress.org/extend/plugins/registration-login/

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Redirect sau khi đăng nhập wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang