Redirect URL sau khi gửi dữ liệu Contact Form 7

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Redirect URL sau khi gửi dữ liệu Contact Form 7

Có thể bài viết này không thực sự luôn phải có đối với đa số người sử dụng, nhưng trong trường hợp website của bạn muốn redirect sang url cảm ơn hoặc thông báo nội dung nào đó sau khi gửi dữ liệu của form thành công.

Như bạn biết, mặc định Contact Form 7 sử lý dữ liệu form trên URL hiện tại. Tuy nhiên trường hợp hiếm khi, bạn sẽ cần chuyển qua url khác sau khi form được submit. Ví dụ, bạn tạo page “thank you” nơi chứa đoạn code theo dõi google Analystic, nhưng điều đó là không cần có bạn phải bắt buộc redirect sang page mới, bạn cũng đều có thể theo dõi tracking ga sử dụng action hook của contact form 7. Đọc tiếp bài: theo dấu người dùng sử dụng contact form 7 với Google Analyst.

Chỉ đơn giản bạn sử dụng javascript action hook on_sent_ok , hook javascript bởi wpcf7 cấp phép bạn chạy lệnh javascript sau khi submit form thành công. Bạn có thể thiết lập sự kiện này vào mục “Additional Settings”. Ví dụ Chèn nội dung sau:

 on_sent_ok: "location = 'http://example.com/';"  

additional settings
Ngoài ra, bạn có thể tạo bất kỳ nội dung settings nào vào đây, theo ý muốn và lấy giá trị cài đặt này cho form bởi hàm additional_setting . Ví dụ: mình thêm option name:"Hoang" . Lưu ý: mỗi option được viết trên một dòng. Để lấy giá trị ‘name’ chúng ta gọi phương thức additional_setting tại instance của form muốn lấy.

 $current = WPCF7_ContactForm::get_current() ; $value=$current-> additional_setting( 'on_sent_ok', false );  

Kết quả: biến $value có nội dung như sau:

 Array ( [0] =>  "location = 'http://example.com/';"; )  

Xem thêm: Sử lý dữ liệu trong contact form 7.
Chú ý: hook chỉ làm việc khi ajax sử dụng cho form không bị lỗi.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Redirect URL sau khi gửi dữ liệu Contact Form 7 được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang