Redirect URL sau khi nhấn add to cart [WooCommerce]

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Redirect URL sau khi nhấn add to cart [WooCommerce]

Woocommerce cấp phép chuyển hướng URL tới trang thanh toán ngay sau khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Bằng cách sử dụng filter add_to_cart_redirect , sẽ giúp bạn làm điều đó. Chép đoạn code sau đây vào file functions.php

 add_filter('add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect'); function custom_add_to_cart_redirect() { return get_permalink(get_option('woocommerce_checkout_page_add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect'); function custom_add_to_cart_redirect() { global $woocommerce; $count=WC()-> cart-> cart_contents_count; $amount = floatval( preg_replace( '#[^d.]#', '', $woocommerce-> cart-> get_cart_total() ) ); if($count> =5 && $amount> =100) return get_permalink(get_option('woocommerce_checkout_page_#[^d.]#', '', $woocommerce-> cart-> get_cart_total() ) ); bằng   $woocommerce-> cart-> total;  . Biến total lưu tổng giá trị của các mặt hàng có trong giỏ hàng không kèm theo đơn vị tiền tệ. 

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng phương pháp đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể có thể theo dấu blog này trên Twitter và Facebook

Xem thêm:

Bài viết Redirect URL sau khi nhấn add to cart [WooCommerce] được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang