Search Form – Lọc dữ liệu wordpress trên website bởi tham số URL

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Search Form – Lọc dữ liệu wordpress trên website bởi tham số URL

Lý do vì sao bạn không được sử dụng tham số đặc biệt của wordpress trong search form. Ví dụ: ‘name’ bạn sẽ nhận được ngay trang 404.php nếu search form có tham số này. Như vậy là tham số GET trên URL có ảnh hướng đến việc lấy dữ liệu chắc chắn rồi.
Ví dụ sau đây, cấp phép người dùng kiếm tìm nội dung website chẳng những nhập văn bản thường thì mà có thể phối hợp chọn một category. Bằng cách sửa tham số với hàm wp_dropdown_categories cho phép chọn và tìm kiếm trong danh mục nhất định.

   ">   
in

Tham khảo các tham số của wp_dropdown_categories:
show_option_all, show_option_none, orderby, order, show_count, hide_empty, child_of, exclude, echo, selected, hierarchical, name, id, class, depth, tab_index, taxonomy, hide_if_empty .
Chép đoạn code trên vào template searchform.php và Kết quả như hình sau:
search-form-filter
Nhìn trên địa chỉ URL, có thêm tham số ‘cat’ tham số này chính là tham số sử dụng cho WP_Query.

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Search Form – Lọc dữ liệu wordpress trên website bởi tham số URL được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang