Sử lý xung đột jquery trong wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Sử lý xung đột jquery trong wordpress

Khi thiết kế theme mới, bạn không thoát khỏi lỗi xung đột jquery , cái mà thông báo lỗi mầu đỏ:
$ is not defined
Uncaught TypeError: undefined is not a function.

Fix xung đột jquery

xung đột jquery - jquery conflict
Bạn bấm vào liên kết tại dòng có lỗi, sẽ biết chuẩn xác lỗi ở đâu. Nôm na là lỗi lúc gọi hàm của jquery, kiểu như thế này.

 $(xxx).methodName(..)  

Vậy cần thế nào? Giải pháp đầu tiên, bạn thử thêm hàm này vào trước dòng báo lỗi:

 jQuery.noConflict();  

Nếu không được, hãy thử thay thế thư viện file jquery khác. Các bạn cũng đều có thể link trực tiếp vào host của thằng jquery hoặc thằng google mà chơi cũng được.
http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js
Muốn chèn phiên bản khác bạn có thể vào trang chủ của nó: http://jquery.com/download/

Nếu cách trên vẫn không ổn, thì thử cách này. Trước hết chạy thử các file html được rip về xem các tính năng javascript và jquery nó hoạt động không. Nếu hoạt động tốt thì là do thừa jquery trong website, mặc định wordpress load jquery có trong gói wordpress.org. Để xóa jquery mặc định trong wordpress, chúng ta chèn thêm đoạn sau vào functions.php

 function myinit(){ if(!is_admin()) wp_deregister_script('jquery'); } add_action('init','myinit');  

Nhớ là chỉ xóa jquery ở frontend, đừng xóa ở admin.

Và cũng có thể thay thế file jquery khác.

 add_action('init','myinit'); function myinit(){ // Drop this in functions.php or your theme if( !is_admin()){ wp_deregister_script('jquery'); wp_register_script('jquery', ("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"), false, '1.3.2'); wp_enqueue_script('jquery'); } }  

Chúc bạn thành công!

Bài viết Sử lý xung đột jquery trong wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang