Sửa tham số form tìm kiếm trong wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Sửa tham số form tìm kiếm trong wordpress

Mặc định tham số chuỗi nội dung của form kiếm tìm trong wordpress là name=”s” . Tham số này tạo bởi form field sử lý bởi phương thức GET.
search-query
Bạn có thể đổi thành tên khác. Trong bài viết này mình sẽ đổi “s” thành “search”
Để làm điều ấy bạn phải đăng ký sử dụng tham số query với hook query_vars .

 function new_search_parameter( $allowed_query_vars ) { $allowed_query_vars[] = 'search'; return $allowed_query_vars; } add_filter('query_vars', 'new_search_parameter' );  

Chèn đoạn code trên vào functions.php, giúp bạn tránh lỗi 404 not found khi sử dụng tham số “search”. Note: Bạn cũng có thể đổi thành tham số khác nếu muốn.

Trong chuỗi query trên URL cũng đều có thể chứa nhiều tham số, hãy đáp ứng tham số thay thế cho “s” không trùng với tham số khác có trên URL. Tiếp theo, chúng ta kiểm tra và build lại query_string bằng đoạn code sau đây:

 add_filter('query_string', 'swap_search_parameter'); function swap_search_parameter($query_string) { $query_string_array = array(); parse_str($query_string, $query_string_array); if(isset($query_string_array[get_option("search_parameter", "search")])){ $query_string_array['s'] = $query_string_array[get_option("search_parameter", "search")]; unset($query_string_array[get_option("search_parameter", "search")]); } return http_build_query($query_string_array, '', '&'); }  

Nếu có trùng tham số “search” mà trước đó bạn sử dụng với mục tiêu thì đoạn code sẽ lấy giá trị của tham số này làm chuỗi nội dung tìm kiếm, bằng phương pháp gán vào tham số “s”.

Bước Cuối cùng chuyển hướng URL sang địa điểm với tham số tìm kiếm mới là “search”. Sử dụng hook template_redirect như dưới đây.

 function change_search_parameter() { if ( is_search() && ! empty( $_GET['s'] ) ) { wp_redirect( home_url( '?search=' ) . urlencode( get_query_var( 's' ) ) ); exit(); } } add_action( 'template_redirect', 'change_search_parameter' );  

Giờ trở về trang web, bạn gõ từ khóa vào ô search và nhấn enter. Kết quả tham số

Thay đổi tham số kiếm tìm sử dụng plugin

Nếu bạn không rành về PHP và wordpress api thì có thể sử dụng plugin Change Search Parameter.
Cài đặt plugin như bình thường. Sau khi kích hoạt plugin, bạn truy cập vào Settings-> Change Search Parameter .
Tại đây bạn sẽ kích hoạt sử dụng tham số tìm kiếm và thay tên tham số “s” thành tham số khác tại mục “Enter Search Query Parameter..”.
change-search-parameter
Chúc bạn thành công.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Sửa tham số form tìm kiếm trong wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang