Tạo bài viết liên quan theo tác giả WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo bài viết liên quan theo tác giả WordPress

Bạn có muốn hiển thị các bài đăng liên quan theo người sáng tác trong WordPress không? Bạn cũng đều có thể sử dụng plugin tạo bài viết liên quan theo danh mục/thẻ trên trang web của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn vận hành một trang web WordPress với nhiều tác giả, thì người dùng của bạn có thể muốn đọc nội dung khác từ cùng một tác giả. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị các bài viết liên quan của và một người sáng tác trong WordPress.

Hiển thị bài viết liên quan bởi cùng người sáng tác sử dụng plugin

Trước tiên, bạn phải cài đặt plugin Similar Posts. Sau khi kích hoạt, bạn truy cập Settings » Similar Posts để bắt đầu cấu hình.

Trang cài đặt được chia làm các tab khác nhau và bạn sẽ điều chỉnh các tùy chọn để truy xuất nội dung cho phù hợp. Đầu tiên bạn nhìn thấy tab cài đặt chung ‘General’.

Trên trang này, bạn cuộn xuống phía dưới và chọn ‘Yes’ cho tùy chọn ‘Match the current post’s author’. Bạn có thể bỏ chọn các tùy chọn khác để đảm bảo rằng plugin chỉ tìm các bài đăng của tác giả.

Tiếp theo, bạn chuyển qua tab ‘Placement’ và kích hoạt tùy chọn ‘Output after post’. Bạn cũng đều có thể sửa nội dung hiển thị bằng sự việc sửa văn bản ở mục ‘Parameters’.

Sau khi thiết lập xong, bạn nhấn nút ‘Save Settings’ để đọng lại cài đặt.

Vậy là xong. Giờ đây khi bạn truy cập vào một bài viết cụ thể, bạn sẽ nhìn thấy các bài viết của cùng tác giả với bài viết đó.

Tạo thủ công bài viết liên quan bởi một người sáng tác

Cách này đòi hỏi bạn phải sửa code giao diện WordPress trong những tệp tin php trong thư mục wp-content/themes. Thêm đoạn code sau vào cuối tệp functions.php

 function wpb_related_author_posts($content) { if ( is_single() ) { global $authordata, $post; $content .= '  

Similar Posts by The Author:

'; $authors_posts = get_posts( array( 'author' => $authordata->ID, 'post__not_in' => array( $post->ID ), 'posts_per_page' => 5 ) ); $content .= '
    '; foreach ( $authors_posts as $authors_post ) { $content .= '
  • ' . apply_filters( 'the_title', $authors_post->post_title, $authors_post->ID ) . '
  • '; } $content .= '
'; return $content; } else { return $content; } } add_filter('the_content','wpb_related_author_posts');

Đoạn code trên sẽ thêm bản kê các bài liên quan của cùng tác giả viết bài viết này.

Mình kỳ vọng với hướng dẫn tạo bài viết liên quan theo tác giả, bạn có thể hiển thị các bài viết khác của và một người sáng tác để người sử dụng cũng đều có thể theo dấu các bài viết không giống nhau của tác giả đó. Chúc bạn thành công.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Tạo bài viết liên quan theo tác giả WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang