Tạo phân trang cho dữ liệu tùy chỉnh

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo phân trang cho dữ liệu tùy chỉnh

Trong bài trước mình có hướng dẫn chi tiết tạo phân trang trong WordPress. Truy nhiên nếu bạn đang tạo post tùy chỉnh riêng cho nội dung của mình trên website, bạn sẽ cần hiển thị phân trang cho dữ liệu đó. Bài viết này mình sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo phân trang cho dữ liệu tùy chỉnh (Custom Post Type).

Để truy vấn dữ liệu, chúng ta có WP_Query và gọi hàm wp_reset_postdata() khi xong xuôi vòng lặp.

Có một biện pháp đơn giản hơn mà bạn cũng có thể có thể thực hành bằng cách dùng một hook mà WordPress cung cấp.

Tạo phân trang cho Custom Post Type

Chúng ta sẽ sử dụng hook pre_get_posts, để lọc dữ liệu theo ý muốn. Hàm hook này truyền một tham số chứa biết bao thông tin về query, nhưng có 2 thông số bạn cần để ý là post_type posts_per_page .

   query['post_type']) && 'acme-post-type' == $query-> query['post_type']) { $query-> set('posts_per_page', 2); } }  

Bằng cách giới hạn con số posts trên một phân trang với tham số posts_per_page, bạn cũng có thể giảm dung lượng query khi trả về một dữ liệu lớn sẽ khiến chậm website.

Để biết việc làm rõ hơn, xem tiếp chỉ dẫn tạo phân trang trong WordPress.

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Tạo phân trang cho dữ liệu tùy chỉnh được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang