Tạo thêm custom field cho category/taxonomy trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo thêm custom field cho category/taxonomy trong WordPress

Bài viết đây là một hướng dẫn làm ra sao để thêm các trường tùy chỉnh cho danh mục category / taxonomy.  Bạn cũng đều có thể làm điều này trong 3 bước.

Thứ nhất, thêm các trường vào form thêm và chỉnh sửa các danh mục:

 function wcr_category_fields($term) { // we check the name of the action because we need to have different output // if you have other taxonomy name, replace category with the name of your taxonomy. ex: book_add_form_fields, book_edit_form_fields if (current_filter() == 'category_edit_form_fields') { $short_description = get_term_meta($term-> term_id, 'short_description', true); $color_code = get_term_meta($term-> term_id, 'color_code', true); ?>         
<input type="text" size="40" value=" " >

<?php } } // Add the fields, using our callback function // if you have other taxonomy name, replace category with the name of your taxonomy. ex: book_add_form_fields, book_edit_form_fields add_action('category_add_form_fields', 'wcr_category_fields', 10, 2); add_action('category_edit_form_fields', 'wcr_category_fields', 10, 2);

Tiếp đến, lưu các giá trị trường tùy chỉnh này vào database sử dụng wordpress meta data:

 function wcr_save_category_fields($term_id) { if (!isset($_POST['term_fields'])) { return; } foreach ($_POST['term_fields'] as $key => $value) { update_term_meta($term_id, $key, sanitize_text_field($value)); } } // Save the fields values, using our callback function // if you have other taxonomy name, replace category with the name of your taxonomy. ex: edited_book, create_book add_action('edited_category', 'wcr_save_category_fields', 10, 2); add_action('create_category', 'wcr_save_category_fields', 10, 2); 

Cuối cùng, bạn có thể lấy giá trị của các trường tùy chỉnh được lưu trong DB bởi hàm   get_term_meta vào template của giao diện wordpress hoặc viết plugin tùy chỉnh:

 // $term_id = 4, $key = 'short_description' echo get_term_meta(4, 'short_description', true); // $term_id = 4, $key = 'color_code' echo get_term_meta(4, 'color_code', true); 

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể có thể theo dõi blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Tạo thêm custom field cho category/taxonomy trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang