Tạo thêm quản trị viên trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo thêm quản trị viên trong WordPress

Một trong các trang web khách hàng của chúng tôi đã biết thành hack và quên mật khẩu người dùng hoặc đã bị thay đổi bởi tin tặc. Điều này về cơ bản đã khóa người sử dụng không thể truy cập vào bảng quản trị của mình. Trong trường hợp này chỉ cần tạo mới tài khoản người dùng quản trị viên để tạo ra quyền truy cập vào bảng điều khiển quản trị WP.

Trong chỉ dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn các cách cũng có thể tạo tài khoản người sử dụng quản trị viên WordPress mới thông qua cơ sở dữ liệu MySQL.

Đầu tiên bạn truy cập vào cPanel, trong mục Database bạn mở ứng dụng phpMyAdmin.

Thêm mới user

Chọn database từ danh sách & tìm bảng wp_users và bấm vào liên kết insert.

Chúng ta sẽ thêm một bản ghi vào bảng users. Nhập vào các trường sau:

 • ID: bỏ lỡ trường này, giá trị sẽ tự động điền cho bạn.
 • user_login: thêm tên username bạn mong muốn sử dụng
 • user_pass: mật khẩu người dùng. Chọn MD5 trong cột function
 • user_nicename: bỏ lỡ giá trị này
 • user_email: nhập email bạn muốn sử dụng cho user
 • user_url: bỏ lỡ
 • user_registered: chọn ngày đăng ký, lấy ngày hiện tại.
 • user_status: điền giá trị 0
 • display_name: bỏ qua

Sau đó nhấn nút Go.

Bạn cũng có thể coi lại dữ liệu bảng wp_users Và thấy giá trị mới bạn vừa mới thêm.

Ghi nhớ giá trị trường ID của user này, chúng ta sẽ thật cần nó ở bước tiếp theo. Ở đây ID=2

Thêm tin tức usermeta

Bước kế tiếp, chúng ta sẽ gán dữ liệu meta cho người dùng đã tạo ở trên. Mở bảng wp_usermeta và bấm vào liên kết “insert”:

Nhập vào các trường với mức giá trị sau:

 • unmeta_id: để trống, giá trị này sẽ tự động tạo
 • user_id: ID của user mà chúng ta đã tạo ở bước trước. Bạn điền giá trị 2
 • meta_key: điền ‘wp_capabilities’
 • meta_value: điền giá trị này: a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}

Làm như hình sau:

Bạn thêm một bản ghi mới với tin tức sau:

 • unmeta_id: để trống, giá trị này sẽ tự động tạo
 • user_id: ID của user mà chúng ta đã tạo ở bước trước. Bạn điền giá trị 2
 • meta_key: điền giá trị ‘wp_user_level’
 • meta_value: 10

Nhấn nút Go để thêm bản ghi vào database.

Vậy là xong, chúng ta đã có thêm 1 người dùng quản trị. Bạn có thể sử dụng tài khoản này để thay đổi mật khẩu của người sử dụng khác hoặc xóa tài khoản của họ nếu muốn.

Sử dụng SQL

Với những bạn là tư thục trình bạn sẽ muốn tối ưu công việc này bằng các lệnh SQL. Sử dụng lệnh SQL sau:

 INSERT INTO `wp_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES ('4', 'demo', MD5('demo'), 'Your Name', '[email protected]', 'http://www.test.com/', '2011-06-07 00:00:00', '', '0', 'Your Name'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '2', 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '2', 'wp_user_level', '10'); 

Sử dụng WordPress API

Bạn cũng cũng có thể có thể tạo user bằng phương pháp dùng hàm WordPress. Để thực hiện, bạn thêm đoạn mã sau vào cuối tệp functions.php

 add_action('init', 'add_user'); function add_user() { $username = 'username123'; $password = 'azerty321'; $email = '[email protected]'; if (username_exists($username) == null && email_exists($email) == false) { // Create the new user $user_id = wp_create_user( $username, $password, $email ); // Get current user object $user = get_user_by( 'subscriber' ); // Add role $user-> add_role( 'administrator' ); } } 

Sau khi user đã được thêm vô wordpress, bạn cũng có thể có thể xóa bỏ đoạn code trên để không ảnh hưởng tới vận tốc WordPress.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Tạo thêm quản trị viên trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang