Tạo trường tùy biến cho bài viết wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo trường tùy biến cho bài viết wordpress

Mặc định wordpress có bổ trợ trường tùy biến cho bài viết, bạn cũng có thể có thể tạo thêm trường khác ngoài sử dụng trường nội dung, tóm tắt (excerpt) trong lúc đăng tin và cũng có thể có thể có các fields khác được tạo bởi plugins bạn kích hoạt.
Bạn cũng đều có thể tìm thấy mọi thứ các mục meta box cấp phép bạn cài đặt nội dung của post liệt kê trong bản kê chứa ở menu Screen Options.
screen-options-wp

Kích hoạt Custom Fields

Nếu tính năng bạn phải chưa có trong cửa sổ edit post , thì chọn vào Screen Options, tính năng nào chưa bật thì checkbox vào tính năng đó để kích hoạt lên.
screen-options-wp1

Nếu nhìn thấy mục Custom Field chưa chọn thì nhấn vào, kéo xuống dưới bạn sẽ nhìn thấy metabox Custom Fields như hình dưới.
custom-fields-metabox

Tạo custom field

Để tạo field mới, bạn nhập tên cho field tại trường Name và giá trị cho field ở trường value bên cạnh. Sau đó nhấn nút Add Custom Field .
add-custom-fields-wp

Làm tương tự cho các fields bạn tạo mới. Hoàn tất chúng ta lưu lại bài viết bằng cách nhấn Publish/Update.

Chú ý: viết tên field chưa được chứa dấu “_” ở trước, kiểu viết tên custom fields này quy định cho fields đặc biệt sử dụng trong wordpress. Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi Please provide a custom field value. :
invalid-custom-fields-wp

Nếu bạn mong muốn tạo thêm custom field mới, trong đợt sửa lại bài viết tiếp theo giờ đây post đã định hình các custom fields bạn có tạo trước đó. Để tạo thêm trường thì bấm vào liên kết Enter new .
add-custom-fields-wp1
Lưu lại field này bạn cũng nhấn vào Add Custom Field.

Lấy giá trị custom Field của post

Như vậy là chúng ta đã biết phương pháp tạo custom fields cho bài viết, mà không cần xây dựng các custom field cố định bằng phương pháp tạo custom post type trong wordpress làm gì cho nặng nhọc, rất đơn giản phải không.
Các trường tùy biến này được truy vấn bởi hàm get_post_meta . Ví dụ sau tôi lấy giá trị của field ‘field1’ như thiết lập với post ở trên. Chèn dòng code dưới đây vào trong loop.

 while(have_posts()): .... $key_1_value = get_post_meta( get_the_ID(), 'field1', true ); // check if the custom field has a value if( ! empty( $key_1_value ) ) { echo $key_1_value; //return string "value1" } .... endwhile; 

Tham số thứ 3 của get_post_meta có giá trị true sẽ trả về giá trị của trường tùy biến, nếu thiết lập false hàm trả về dữ liệu mảng cho custom field. Mặc định tham sô đây là false.

Ví dụ kế đến trả về mảng dữ liệu chứa toàn bộ custom fields và giá trị của nó có trong post.

 $customs=get_post_meta( get_the_ID()); print_r($customs); 

In biến $customs, sẽ được cấu trúc giống thế này, tùy theo customs có trong post

 Array ( [_edit_lock] => Array ( [0] => 1411736596:1 ) [_edit_last] => Array ( [0] => 1 ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 16 ) [gia] => Array ( [0] => 350.000 ) [hw_total_sale] => Array ( [0] => 6 ) ) 

Custom field là phần nào của hệ thống wordpress, giúp bạn tạo fields sử dụng với mục đích riêng cho dữ liệu bài viết của mình. Một số tính năng khác có trong post có thể sử dụng tính năng custom field. Ví dụ, tạo feature image cho wordpress là một điển hình, khi thiết lập thumbnail cho bài viết nó sẽ tạo thêm trường “thumb” và giá trị là đường dẫn ảnh có kích cỡ thumbnail.

    

Tính năng feature image đã thêm động field bởi hàm add_post_meta . Bạn có thể sử dụng hàm tạo custom field cho mọi nội dung post type.

 add_post_meta($post_id, $meta_key, $meta_value, $unique); 

Tùy chọn $unique cấp phép không tạo trùng field, có 2 phía sử lý chèn đè nội dung của field đã hiện diện hoặc không. $unique=true sẽ bỏ lỡ không thay thế giá trị mới cho field đã tạo trước đó.

Bài viết Tạo trường tùy biến cho bài viết wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang