Tạo widget bài viết WordPress Popular Posts

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo widget bài viết WordPress Popular Posts

Widget bài viết phổ biến là một tính năng thông dụng khá hữu ích với những blogger. Rất tiếc WordPress mặc định không hỗ, mà bạn tự viết lấy hoặc sử dụng plugin. Cả hai phương pháp này mình sẽ trình bày trong bài viết này.
wordpress popular posts - hoangweb.com

Widget bài viết phổ biến (popular posts) không được dùng plugin

Nguyên lý là tính lượt view của bài viết, tính thông dụng của bài viết dựa vào lượt hiển thị views. Khi vào bài viết chi tiết thì cho thêm vào đó +1 view.

Thêm đoạn code sau vào theme functions.php

  function  getPostViews (  $postID  )  {   $count_key   =   'post_views_count'  ;   $count   =  get_post_meta (  $postID  ,   $count_key  ,   true  )  ;   if  (  $count  ==  ''  )  {  delete_post_meta (  $postID  ,   $count_key  )  ;  add_post_meta (  $postID  ,   $count_key  ,   '0'  )  ;   return   "0 View"  ;   }   return   $count  .  ' Views'  ;   }   function  setPostViews (  $postID  )   {   $count_key   =   'post_views_count'  ;   $count   =  get_post_meta (  $postID  ,   $count_key  ,   true  )  ;   if  (  $count  ==  ''  )  {   $count   =   0  ;  delete_post_meta (  $postID  ,   $count_key  )  ;  add_post_meta (  $postID  ,   $count_key  ,   '0'  )  ;   }  else  {   $count  ++;  update_post_meta (  $postID  ,   $count_key  ,   $count  )  ;   }   }  

– Thêm dòng sau vào single.php

  while  ( have_posts (  )  )  : the_post (  )  ;  setPostViews ( get_the_ID (  )  )  ;   ...   endwhile  ;  

Ok, bây giờ lấy popular posts , bạn có thể sử dụng đoạn code sau để hiển thị trưc tiếp hoặc tạo widget.

   
 • <?php the_permalink ( ) ; ?> ">
 • Hiển thị Popular posts với plugin wordpress-popular-posts

  Với sự trợ giúp của plugin thì popular posts không còn là tương đối khó khăn nữa nhất đối với các ai không thông thuộc về php. Vui lòng tải plugin ở tệp đính kèm bên dưới.
  Sau khi active plugin, truy cập vào trang cài đặt: Settings-> WordPress popular posts
  Bạn có thể hoạch toán các bài viết phổ biến bởi người sử dụng truy cập cũng như thực hiện các lựa chọn cài đặt khác.

  WordPress popular posts chào đời widget cấp phép kéo cho vào sidebar một cách dễ dàng.

  wordpress popular posts widget
  Điểm đặc biệt của plugin đây là sử dụng HTML markup và biến hiển thị nội dung bài viết để hiển thị popular post như ý muốn.
  wordpress popular posts widget -hoangweb.com

  Ở trên hình bạn nhìn thấy có thẻ li và bên trong là placeholder tag để thay thế nội dung bài viết như tiêu đề, thumbnail…

  Mình có chỉnh sửa thêm chọn lựa hàm callback “hoangweb-post-html-callback” nếu ai muốn sử dụng mã php để can thiệp nhiều hơn.

  Thêm hàm callback vào functions.php, ở hình widget trên có khai báo hàm callback hw_popular_post_cb

   < ?php function hw_popular_post_cb($data){ ob_start(); static $new_row=1; static $cols=3; static $count=0;   if($new_row){ echo ' 
  ';$new_row=0;} ?>
  <div <?php post_class ( 'product-block' , $data [ '{url}')"> Đặt mua
  < ?php //edit_post_link( __( 'Edit', 'twentyeleven' ), ' ', '' ); ?>

  < ?php if(++$count==$cols){ echo '

  ';$count=0;$new_row=1;} if($data['is_end_post'] && !$new_row) echo '';   $cont=ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $cont; } ?>

  Ngoài ra cũng đều có thể sử dụng widget ngoài để hiển thị popular posts. Đặt đoạn code này vào nơi muốn hiển thị

   the_widget (  'WordpressPopularPosts'  ,  array  (   'thumbnail'  =>   array  (   'active'  =>   '1'  ,   'width'  =>   '150'  ,   'height'  =>   '150'  ,   ''  ,   'link_product-image'   )  ,   'markup'  =>   array  (   'custom_html'  =>   'on'  ,   'post-html-callback'  =>   'hw_popular_post_cb'  ,   //'template'=> ''   //'post_html'=> ' 
  {thumb}
  {text_title}
  ',
  //'title_length'=> 50, 'order_by' => 'views' , 'limit' => get_option ( 'posts_per_page' ) , 'post-start' => '' , // 'post-end' => '' , // 'wpp-start' => '' , 'wpp-end' => '' , 'title-start' => '' , 'title-end' => '' ) ) ) ;

  Ok, vậy là đã xong. Chúc bạn thành công.

  Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng đều có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

  Bài viết Tạo widget bài viết WordPress Popular Posts được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

  Bài Viết Liên Quan


  Bài Viết Khác


  Quảng cáo
  Ads_ngang