Tắt RSS trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tắt RSS trong WordPress

Bạn có muốn tắt RSS trên trang web WordPress của mình không? Nguồn dữ liệu RSS cho phép người sử dụng đăng ký vào bài đăng trên blog của bạn. Tuy nhiên, lúc thành lập các trang web nhỏ, bạn cũng có thể muốn tắt nguồn cấp RSS. Theo mặc định, không có tùy chọn để xóa dữ liệu RSS trong WordPress. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách tắt RSS trong WordPress.

Cách 1: Tắt RSS sử dụng plugin

Trước tiên bạn phải cài đặt & kích hoạt plugin Disable Feeds. Để cấu hình Plugin bạn truy cập Settings » Reading .

Mặc định, plugin sẽ chuyển hướng người sử dụng đến nội dung liên quan trên trang web của bạn khi họ truy cập trang RSS. Ví dụ: khi người dùng truy cập RSS của danh mục sẽ có chuyển hướng đến trang danh mục. Người dùng truy cập nguồn cấp RSS của dữ liệu tùy chỉnh sẽ có chuyển hướng đến trang lưu giữ của loại dữ liệu tùy chỉnh đó.

Bạn cũng có thể có thể thay thể bằng việc hiển thị đến trang lỗi 404.

Bạn cũng cũng có thể có thể chọn không tắt dữ liệu RSS và bình luận. Điều này sẽ cho phép người dùng vẫn đăng ký vào dữ liệu RSS của bạn, nhưng sẽ không có từng danh mục, tác giả hoặc bình luận của bài viết.

Đừng quên nhấn vào nút lưu thay đổi để lưu lại cài đặt của bạn.

Cách 2: Tắt RSS trong WordPress sử dụng PHP

Cách này đòi hỏi bạn chèn đoạn mã PHP vào file giao diện WordPress. Để tắt dữ liệu RSS trong WordPress, không cầu kỳ bạn dán đoạn mã sau đây vào cuối tệp functions.php

 function hw_disable_feed() { wp_die( __('No feed available,please visit our homepage!') ); } add_action('do_feed', 'hw_disable_feed', 1); add_action('do_feed_rdf', 'hw_disable_feed', 1); add_action('do_feed_rss', 'hw_disable_feed', 1); add_action('do_feed_rss2', 'hw_disable_feed', 1); add_action('do_feed_atom', 'hw_disable_feed', 1); add_action('do_feed_rss2_comments', 'hw_disable_feed', 1); add_action('do_feed_atom_comments', 'hw_disable_feed', 1);  

Đoạn mã trên sẽ chuyển hướng trang RSS đến trang lỗi, như thế này:

Mình hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn cách vô hiệu hóa RSS trong WordPress.

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Tắt RSS trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang