Thay đổi chuyển hướng template trong wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thay đổi chuyển hướng template trong wordpress

Định hướng sử dụng template ngoài các template mặc định gồm những: index.php, single.php, sidebar.php, ..
Thay thế template mặc định bạn sử dụng filter “template_include”. Bằng cách này còn cũng có thể có thể custom default template. Copy đoạn code dưới đây vào functions.php

 add_filter( 'template_include', 'portfolio_page_template', 99 ); function portfolio_page_template( $template ) { if ( is_page( 'portfolio' ) ) { $new_template = locate_template( array( 'portfolio-page-template.php' ) ); if ( '' != $new_template ) { return $new_template ; } } return $template; }  

Ví dụ khác:

 add_filter( 'template_include', 'wpse_100854_switch_template' ); function wpse_100854_switch_template( $template ) { if ( empty ( $_GET['template'] ) return $false; // do not allow to break out of the directory $new = ltrim( $_GET['template'], '.' ); $path = get_template_directory() . "/templates/$new.php"; if ( file_exists( $path ) ) return $path; return $template; }  

Xem cách chuyển hướng URL sử dụng template_redirect .
Tác giả: hoangweb.com

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng phương pháp đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và hãy nhớ chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng đều có thể theo dõi blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Thay đổi chuyển hướng template trong wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang