Thay đổi Copyright Footer Credit trong Genesis Theme

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thay đổi Copyright Footer Credit trong Genesis Theme

Genesis sở dĩ được nhiều người mến mộ vì nó kế thừa nhiều thành phần có trong một website hoàn chỉnh. Vả lại tùy biến các phần tử thông qua toàn bộ hooks bạn không phải mất công đi kiếm nội dung này định nghĩa ở file nào trong thư mục nào. Mọi thứ được chia nhỏ ra, muốn sửa một phần tử nào đó thì bỏ thêm hook và chỉ sửa nội dung có trong hook cho tính năng đó. Khác so với bạn phải đi chỉnh sửa một tính năng tại ví trí code cho toàn bộ tính năng chứa trong 1 file, điều đó rất dễ gây lỗi mà không biết gỡ kiểu gì.

Thay đổi nội dung Genesis Copyright Footer Credit

Ok, trong bài này mình sẽ chỉ dẫn các bạn tùy biến nội dung copyright credit nằm ngay footer của genesis child theme. Thêm đoạn code sau vào functions.php

  <?php   //* Do NOT include the opening php tag   //* Customize the credits  add_filter (   'genesis_footer_creds_text'  ,   'sp_footer_creds_text'   )  ;   function  sp_footer_creds_text (  )   {   echo   ' 

'

; echo 'Copyright © ' ; echo date ( 'Y' ) ; echo ' · My Custom Link · Built on the Genesis Framework ' ; echo '

' ; }

Kết quả phần footer đã đổi thành thế này:
tùy biến copyright credit genesis child theme

Mặc định tin tức copyright widget nằm ở bên góc phải của footer. Bạn thay đổi nội dung credit thích hợp với đòi hỏi của bạn. Genesis Footer cũng cung cấp các shortcode cho bạn tạo nội dung footer của mình. Thay dòng “Copyright ©” ở trên bằng shortcode [ footer_copyright ] như dưới đây.

  <?php   //* Do NOT include the opening php tag     //* Change the footer text  add_filter (  'genesis_footer_creds_text'  ,   'sp_footer_creds_filter'  )  ;   function  sp_footer_creds_filter (   $creds   )   {   $creds   =   '[footer_copyright] ·  My Custom Link  · Built on the  Genesis Framework '  ;   return   $creds  ;   }  

Chú ý: nếu bạn copy shortcode trong bài thì bỏ dấu cách đi nhé.

Bạn cũng đều có thể sửa toàn bộ nội dung có trong footer, cho dù là nút back to top.

  <?php   //* Do NOT include the opening php tag     //* Customize the entire footer  remove_action (   'genesis_footer'  ,   'genesis_do_footer'   )  ;  add_action (   'genesis_footer'  ,   'sp_custom_footer'   )  ;   function  sp_custom_footer (  )   {   ?>   

© Copyright 2012 HoangWeb.COM · All Rights Reserved · Powered by WordPress · KhoSachNoi.NET

<?php }

Xóa Genesis Copyright Footer Credit

Để thực hiện điều này, bạn sẽ xóa vùng footer area trong genesis child theme. Cũng sử dụng đoạn code này trong file functions.php nhé.

  <?php    remove_action (   'genesis_footer'  ,   'genesis_do_footer'   )  ;  

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Thay đổi Copyright Footer Credit trong Genesis Theme được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang